ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

Turjaška 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 01 2001 160
Faks: 01 4257 293
E-pošta: info@zbds-zveza.si
Davčna številka: SI 93212151 TR: NLB 02010-0014608845

Predsednica: dr. Sabina Fras Popović


http://www.zbds-zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2012/zbds_0.png