Založništvo

Knjižnica | Potujoče novice | Sem@for | MMŠK | Štubidu

smernice in standardi | zborniki | druge monografije | brošure

VEČ

Že 65 let izdajamo stanovsko znanstveno revijo Knjižnica.

STRAN revije Knjižnica arhiv REVIJE KNJIŽNICA
revija

Knjižnica

ARHIV ZBORNIKOV ARHIV ZBORNIKOV
revija

Potujoče novice

Strokovna revija Sekcije za potujoče knjižnice.

Informacije in oddaja prispevkov: potujoce.novice@zbds-zveza.si

arhiv POTUJOČIH NOVIC
arhiv Potujočih novic
arhiv brošur in zgibank
brošure in zgibanke

Pripravljamo informativno gradivo 
z dodano vrednostjo.

arhiv BROŠUR IN ZGIBANK
Accessibility