Delavnica priprave person za knjižnice - prijavnica


(naziv in kraj ustanove):

Plačnik kotizacije:

(ulica, poštna številka in kraj):

KOTIZACIJA

člani ZBDS
(s plačano članarino za leto 2019)
50 eur
drugi 75 eur

Dovoljujem uporabo osebnih podatkov pri vodenju evidenc in obdelavi podatkov za potrebe strokovnega posvetovanja, in sicer v skladu z zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov. Dovoljujem preverbo članstva pri navedenem društvu bibliotekarjev.

Seznanjen sem z zadnjim rokom za pisno odjavo udeležbe, ki je 14. 1. 2020.
Zadnji rok za pisno odjavo udeležbe je 14. 1. 2020. V primeru nepravočasne odjave ali neudeležbe kotizacije ne vračamo oziroma jo zaračunamo v celoti.
Dodatne informacije: Saša Vidmar, e-pošta: sasa.vidmar@gkfb.si.

Prijave udeležbe na posvetovanju sprejemamo najkasneje do 14. 1. 2020.
Prijavljam se na strokovni dogodek, ki ga organizira ZBDS. Obvezujem se, da so vsi zgoraj navedeni podatki točni.