Knjižnice - obvladovalke podatkov?

(Maribor, IZUM, 25. – 27. september 2019)

(naziv in kraj ustanove):

Kosilo, večerja

Tri dni


Plačnik kotizacije:

(ulica, poštna številka in kraj):

dovoljujem uporabo osebnih podatkov pri vodenju evidenc in obdelavi podatkov za potrebe strokovnega posvetovanja, in sicer v skladu z zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov.
Dovoljujem preverbo članstva pri navedenem društvu bibliotekarjev.

Seznanjen sem z zadnjim rokom za pisno odjavo udeležbe, ki je 17. 9. 2019. Za odpovedi po 18. septembru 2019 zaračunamo celotno kotizacijo. Kot veljavna se šteje odpoved, ki jo pošljete na naslov info@zbds-zveza.si in za katero prejmete potrdilo o prejemu.
Prijave udeležbe na posvetovanju sprejemamo najkasneje do 17. 9. 2019.
Dodatne informacije: Polona Marinšek, e-pošta: polona.marinsek@nuk.uni-lj.si.

prijavljam se na strokovni dogodek, ki ga organizira ZBDS. Obvezujem se, da so vsi zgoraj navedeni podatki točni.