Pavle Kalan

In kdo je bil mož, po katerem sklad nosi ime? Pavle Kalan se je rodil v Radovljici 16. 1. 1900, diplomiral je iz slavistike in romanistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Živel in delal je v Ljubljani, in sicer kot profesor, nato kot bibliotekar v Mestni (zdaj Slovanski) knjižnici, pa kot uslužbenec mestnega glavarstva in dolga leta (1946-69) kot bibliotekar in višji znanstveni sodelavec v NUK. Kalan je bil vodilni strokovnjak za obdelavo knjižničnega gradiva (katalogizacija in delno klasifikacija) in je veliko pisal o vprašanjih katalogizacije in strokovne terminologije. Kot strokovnjak za oblikovanje avtorske značnice je sodeloval na več mednarodnih posvetih o določanju načel za poenoteno pisanje individualnih avtorjev in korporacij. Redigiral je nekaj izdaj Jurčiča in Tavčarja in ljubiteljsko pisal o slovenski glasbeni preteklosti. Za svoje delo na področju knjižničarstva je prejel Čopovo diplomo. Pavle Kalan je umrl 11. 6. 1974.

vir fotografije: Digitalna knjižnica Slovenije