Srečanje domoznancev

3. strokovno srečanje domoznancev

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj kot kompetenčni center za domoznanstvo v sodelovanju s
Sekcijo za domoznanstvo ter kulturno dediščino pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije
vabi na STROKOVNO SREČANJE DOMOZNANCEV 2024.

Strokovno srečanje bo potekalo v četrtek, 13. junija 2024,
s pričetkom ob 10. uri v razstavišču Knjižnice Ivana Potrča Ptuj.
Udeležba na dogodku je brezplačna. Prijave sprejemamo na spletni strani Knjižnice Ivana Potrča Ptuj.


Namen vsakoletnega strokovnega srečanja je seznanitev z aktualnimi projekti in novostmi s področja domoznanstva, izmenjava dobrih praks, izkušenj in mnenj ter krepitev povezovanja v stroki.

Prvi del srečanja bomo namenili predstavitvi problematike knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik. Kaj bi morale o tem vedeti knjižnice, ki hranijo tovrstno knjižnično gradivo, kakšni so postopki in navodila ter katera vprašanja so še odprta?

V nadaljevanju bomo spoznavali inovativne domoznanske projekte in novosti: novi Portal rokopisov in zapuščin, ki ga je vzpostavila Narodna in univerzitetna knjižnica, projekt za vzpostavitev javne dostopnosti zasebne domoznanske zbirke Primoža Premzla in zanimiv kulturni projekt v novomeški knjižnici, v okviru katerega predstavljajo slovensko ustvarjalnost in kulturno dediščino v tujini.

V slovenskih knjižnicah iščemo možnosti za plodna partnerska sodelovanja na področju domoznanstva in kulturne dediščine s sorodnimi ustanovami iz drugih držav. Še posebej je za nas zanimivo sodelovanje s hrvaškimi splošnimi knjižnicami, saj je organiziranost domoznanske dejavnosti v obeh državah precej primerljiva, to pa je lahko dobro izhodišče za načrtovanje sodelovanja v prihodnje. Na tokratnem srečanju bomo prisluhnili izkušnjam, ki jih imajo v hrvaških knjižnicah pri izvajanju domoznanstva in organizaciji ter ohranjanju zapuščin.

Dodatne informacije: spletna stran oziroma

Veselimo se srečanja!

Accessibility