Lepo vas vabimo na 22. strokovno posvetovanje potujočih knjižnic in festival bibliobusov, ki bo 16. in 17. maja 2024 v Ljubljani.

Dogodek organizirata Sekcija za potujoče knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) in Mestna knjižnica Ljubljana.

Četrtek, 16. maj - festival bibliobusov
Petek, 17. maj - mednarodno strokovno posvetovanje

Sekcija za potujoče knjižnice si nenehno prizadeva za popularizacijo in širjenje zavedanja o pomenu in vlogi potujočih knjižnic v sodobni družbi.

Letos bo potekalo 22. strokovno posvetovanje na temo potujoča knjižnica kot knjižnični prostor. Na festivalu pa bodo na ogled tudi vozila slovenskih in tujih potujočih knjižnic – bibliobusov.

Srečanje je priložnost za spoznavanje načinov dela in izmenjavo izkušenj ter prispeva k strokovnemu izpopolnjevanju zaposlenih, nudi pa tudi možnosti mednarodnih izkušenj in novih sodelovanj. 

Na posvetovanju bomo razpravljali o pomenu potujočih knjižnic v sodobni družbi in o možnostih njihovega nadaljnjega razvoja. 

Posebna pozornost bo posvečena potujočim knjižnicam kot prostorom, kjer se odvijajo raznovrstne knjižnične storitve saj so bibliobusi več kot le vozila za prevoz knjig – so prostori učenja, srečevanja, pravljične sobe in informacijski centri, ki odpirajo vrata do znanja in kulture tistim, ki nimajo dostopa do stacionarnih knjižnic.    

Vabilo k oddaji prispevkov!

Če imate izkušnje, ideje ali raziskave, ki bi jih želeli deliti na posvetovanju, vas toplo vabimo, da prijavite svoje predstavitve in prispevate k oblikovanju bogatega in raznolikega programa posvetovanja. 
Predavatelji so oproščeni plačila kotizacije.  

Rok za prijavo prispevka/predstavitve je najkasneje do 15. marca 2024.
 

Potrebno je navesti naslov prispevka, napisati krajši povzetek (do 250 besed) in kratko predstavitev avtorja/avtorjev (do 150 besed). Prispevek prijavite na spodnjem obrazcu ali na e-naslov:
Prejete povzetke bodo pregledali člani programskega odbora srečanja, o izboru prispevkov boste obveščeni najkasneje do konca meseca marca. Na posvetovanju bodo morali biti izbrani prispevki izvedeni v obliki predavanja, podprtega s PowerPoint ali drugo vrsto prezentacije.   

Na konferenci lahko sodelujete tudi z izdelavo predstavitvenega plakata o potujoči knjižnici, njenih storitvah ali njeni vlogi v okolju, kjer deluje. Dimenzije plakata: 70x100 cm (B1) 
Avtorji plakatov ne bodo oproščeni plačila kotizacije.


  Thank you! Your message has been sent.
  Unable to send your message. Please fix errors then try again.

  Začnemo čez

  0
  0
  Years
  :
  9
  8
  0
  DNI
  :
  2
  2
  UR
  :
  5
  5
  MINUT
  :
  3
  2
  Seconds
  :
  0
  1
  0
  0
  Items

  Sorry, the time is up.

  Accessibility