Sponzor dogodka

Vabimo vas na ​dan specialnih knjižnic, ki bo potekal 
30. maja 2024
v ​​Slovenskem etnografskem muzeju.

Kotizacija za člane področnih društev: brezplačno
Kotizacija za nečlane: 30 EUR

Dogodek organizira Sekcija za specialne knjižnice pri 
Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem. Dogodek se snema.

Vsi udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi. 

Spodbujeni z novimi tehnološkimi možnostmi uporabniki specialnih knjižnic spreminjajo načine dostopanja do informacij, navade in potrebe, kar vzpodbuja knjižničarje k uvajanju novih storitev v knjižnicah, k novim vrstam dela in pridobivanju novih znanj, spretnosti ter veščin.

Specialne knjižnice se z novimi trendi in s tehnologijami, ki se vsepovsod dotikajo aktualne digitalizacije in digitalne preobrazbe, srečujejo in ukvarjajo že dolgo. Da se lahko ohranja hiter ritem sprememb, usvaja nove veščine in kvalitetno izkorišča čas za pridobivanje potrebnega znanja, so nujni posebni prijemi in jasni cilji, ki pa niso vedno vezani ne na knjižničarsko stroko in ne na cilje matičnih ustanov. Pretirano sledenje obeh lahko pripelje do neobvladljive količine dela.

Vzpostavljanje operativne odličnosti zahteva čas in način, zaradi česar sta neizbežna ustrezna komunikacija in izobraževanje zaposlenih o preoblikovanju obstoječega okolja. Digitalna preobrazba je katalizator operativne odličnosti in priložnost za izboljšanje učinkovitosti in koristnosti ne samo v knjižnici, ampak tudi v njeni matični organizaciji. Da bi se vzpostavil nov način dela, je poleg sodobne IKT infrastrukture potrebno veliko komunikacijskih, socialnih, digitalnih in mobilnih veščin ter znanj.

Odgovore na vprašanja, kako doseči operativno odličnost in kako z učinkovitostjo voditi svojo kariero, napredovati ter biti v koraku s časom, bomo iskali na letošnjem Dnevu specialnih knjižnic.  

Vabljeni!

Program

9.00-9.30 Registracija
9.30-9.45
Pozdravni nagovori
Barbara Kavčič, predsednica Sekcije za specialne knjižnice pri ​Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije
Anja Sterle, predstavnica Ministrstva za kulturo
9.45-10.25
mag. Urška Bittner Pipan, Andragoški center Slovenije: Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje
Ana Peklenik , Andragoški center Slovenije Krepitev različnih kompetenc odraslih - ACS
10.30-11.00 dr. Danijela Brečko, Sofos: Profesionalna in osebna rast z roko v roki (ppt predstavitev)
11.00-11.30
Odmor
11.30-13.45 Mirjana Nešić, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd: ​Multimedijska orodja za knjižničarje – predstavitev in delavnica (predstavitev in delavnica bo potekala v srbskem jeziku)
13.45-14.00
Zaključki srečanja in napovednik
Damjana Vovk, predsednica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije

video posnetki

Prezentacije
Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje
Krepitev različnih kompetenc odraslih - ACS
Profesionalna in osebna rast z roko v roki
Multimedijska orodja za knjižničarje

Predavatelji

Mag. Urška Bittner Pipan

Mag. Urška Bittner Pipan ima bogate izkušnje na področju kulture in izobraževanja odraslih. Zadnji dve desetletji je bila programska vodja na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti, kjer je koordinirala okrog 2.000 dogodkov in vodila študijski center JSKD. Na Andragoškem centru Slovenije vodi projekt Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje. Nasmeh ji rišejo potovanja, dobre knjige in kakovostna glasba.

Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje
V prispevku bo predstavljen projekt Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje - VŽU, ki bo potekal do konca oktobra 2028. Z njim si na ACS skupaj s partnerji prizadevajo dvigniti zavest o pomenu učenja med odraslimi, spodbujati njihovo vključevanje v vseživljenjsko učenje ter izboljšati njihove kompetence za boljše delovanje v družbi. Krepil bo tudi sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami v vseh resorjih, tako v javnem kot zasebnem sektorju. S projektom se želi sprožiti spremembo učne kulture med odraslimi, dvigniti pomen znanja in spretnosti na vrednostni lestvici. Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija v podporo učenju naklonjene družbene klime. Navzven bo najbolj viden in odmeven skozi večletno medijsko kampanjo, spletni portal s številnimi vsebinami, regijsko mrežo koordinatorjev vseživljenjskega učenja ter  50 dogodkov, ki se bodo odvili po vsej Sloveniji. Ti bodo ljudi spodbujali k razmisleku in vključevanju v bogato in raznoliko ponudbo vseživljenjskega učenja.

VIDEO

Programsko organizacijski odbor

Violetta Bottazzo, Nataša Ciber, Barbara Kavčič, mag. Gregor Ilaš

Accessibility