Opozorilno sporočilo

Submissions for this form are closed.

Javna strokovna razprava o Predlogu sprememb Zakona o knjižničarstvu

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije

in

Združenje splošnih knjižnic,
IZUM,
Narodna in univerzitetna knjižnica,
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, FF UL,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS

vabimo
4. 4. 2012 ob 9.30
v Cankarjev dom v dvorano M1 na

javno strokovno razpravo o Predlogu sprememb Zakona o knjižničarstvu.

Predlog, ki je po mnenju predlagatelja po formalnih določilih strokovno usklajen, želimo obravnavati tudi širše in slediti težnjam po odprtem strokovnem dialogu. Kot smo v Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije napisali pri pozivu članom za oddajo mnenj in stališč o predlaganih zakonskih spremembah, se zavedamo, da so spremembe gonilo razvoja in so nujne pri uresničevanju poslanstva naše javne službe, zato želimo, da so te spremembe pojasnjene in sprejete v strokovnem dialogu. Ob tem pa je nujno, da se zavedamo, da mora vsako vprašanje dobiti odgovor in ob tem jasno sliko, kakšna je strategija razvoja na tem področju v prihodnje, glede na spremembe, ki jih prinašata predlagana spremenjena 42. in 43. člen predloga.

Namen strokovnega dogodka je izmenjava mnenj, ki temeljijo na dejstvih in strokovnih argumentih, ob tem pa želimo doseči tudi kompromis pri oblikovanju zakonskih sprememb. V javni razpravi bodo sodelovali predstavniki institucij, ki pripravljajo to strokovno srečanje, predstavniki knjižnic in društev. Zaradi lažje organizacije dogodka vas vljudno prosimo, da svojo udeležbo najavite preko prijavnice spodaj, najkasneje do 30. 3. 2012 do 15. ure.

Strokovne razprave o Predlogu sprememb Zakona o knjižničarstvu se je udeležilo 100 knjižničarjev. Družili in strokovno razpravljali smo od 9.30 do 12:30.

Menja so predstavili (na voljo so vam tudi v pisni obliki):

 • mag. Tatjana Likar, Ministrstvo za znanost, izobraževanje, kulturo in šport (pdf)
 • Davor Šoštarič, Institut informacijskih znanosti (pdf, pojasnila k pripombam Komisije za razvoj knjižničnega sistema UL) (poslano naknadno)
 • mag. Tomaž Seljak, Institut informacijskih znanosti
 • Irena Sešek, Narodna in univerzitetna knjižnica (pdf)
 • dr. Primož Južnič, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, FF UL
 • Vesna Horžen, Združenje splošnih knjižnic (pdf)
 • mag. Jelka Gazvoda, Mestna knjižnica Ljubljana (pdf, predlog)
 • mag. Maja Božič, Društvo bibliotekarjev Ljubljana (pdf)
 • mag. Branka Kerec, Društvo bibliotekarjev Maribor (pdf)
 • mag. Mirjam Kotar, Univerza v Ljubljani (pdf, priloga 1, priloga 2)
 • doc. dr. Eva Kodrič-Dačič, bibliotekarska višja svetnica (pdf)
 • mag. Sabina Fras Popović, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (pdf)

Za lažje razumevanje poteka zakonodajnega postopka je razlaga dostopna tudi na spletnih straneh Državnega zbora.

NADALJEVANJE ...

Sledilo je več usklajevalnih sestankov in dogovorjeno je bilo naslednje:

 • Poslancem, ki so sprejeli pobudo za vložitev predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu, se predlaga, da z vložitvijo predloga v zakonodajni postopek počakajo do razjasnitve dilem, ki so bile prepoznane v javni razpravi.
 • IZUM in NUK pripravita predlog dokumenta, s katerim bi uredili obravnavano problematiko ugotavljanja usposobljenosti za vzajemno katalogizacijo in odpravili neznanke.
 • Pri obravnavi navedenega dokumenta in pobud za spremembo predloga sprememb in dopolnitev ZKnj sodelujejo predstavniki IZUM, NUK, FFUL, ZBDS, ZSK, MIZKŠ in NSKD.