2. delovno srečanje domoznancev 2023

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj kot kompetenčni center za domoznanstvo v sodelovanju s Sekcijo za domoznanstvo ter kulturno dediščino pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije vabi na

2. DELOVNO SREČANJE DOMOZNANCEV 2023

Namen vsakoletnega delovnega srečanja je seznanitev z aktualnimi projekti in novostmi s področja domoznanstva, izmenjava dobrih praks, izkušenj in mnenj ter krepitev povezovanja v stroki.

Prvi del srečanja bomo namenili možnostim mednarodnega sodelovanja na področjih domoznanstva in kulturne dediščine. Čeprav tem temam v knjižnicah namenjamo veliko pozornosti, še ne znamo dovolj izkoristiti možnosti za vključevanje v evropske projekte, ki so namenjeni ohranjanju skupne evropske kulture in ozaveščanju o pomenu skupne kulturne dediščine. Z namenom spodbujanja knjižnic k pogumnejšim korakom v tej smeri nam bodo predstavniki knjižnic, ki so v preteklih letih uspešno izvajale evropske projekte, predstavili vsebino projektov, svoje izkušnje ter praktične vidike izvajanja.

Nadaljevali bomo s spoznavanjem domoznanskih dobrih praks v knjižnicah. Podrobneje se bomo seznanili z domoznansko dejavnostjo v eni od slovenskih osrednjih knjižnic, ozrli pa se bomo tudi preko slovenskih meja in prisluhnili izkušnjam, ki jih imajo pri izvajanju domoznanstva v romunskih splošnih knjižnicah.

V zaključnem delu srečanja bodo predstavljene aktivnosti delovne skupine za oblikovanje enotnih smernic za izvajanje domoznanske dejavnosti v slovenskem knjižničnem sistemu in izvedena razprava o predlogu sprememb Pravilnika o podeljevanju Goropevškovih nagrad in Goropevškovih listin, ki se v okviru ZBDS podeljujejo za izjemne uspehe na področju domoznanstva in kulturne dediščine.

Delovno srečanje bo potekalo v torek, 6. junija 2023, s pričetkom ob 10. uri v razstavišču Knjižnice Ivana Potrča Ptuj.

Udeležba na dogodku je brezplačna.

Prijave sprejemamo na spletni strani Knjižnice Ivana Potrča Ptuj.
Dodatne informacije:

Po izvedenem dogodku boste prejeli potrdilo o udeležbi na ime in elektronski naslov, naveden na prijavnici.

Dogodek organizira Knjižnica Ivana Potrča Ptuj kot kompetenčni center za domoznanstvo v sodelovanju s Sekcijo za domoznanstvo ter kulturno dediščino pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije.

Veselimo se srečanja!

Accessibility