2. delovno srečanje domoznancev

Namen vsakoletnih strokovnih srečanj slovenskih domoznancev, ki jih Knjižnica Ivana Potrča pripravlja v sodelovanju s Sekcijo za domoznanstvo ter kulturno dediščino pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije, je seznanitev z aktualnimi projekti in novostmi s področja domoznanstva, izmenjava dobrih praks, izkušenj in mnenj ter krepitev povezovanja v stroki. Lansko srečanje je potekalo v hibridni obliki, letos pa smo se odločili za dogodek v živo, saj nas osebna srečanja in druženja lahko povežejo na način, ki je mogoč samo preko pristnega osebnega stika.

Uvodoma so zbrane pozdravili in nagovorili Milena Doberšek, direktorica Knjižnice Ivana Potrča, podpredsednica ZBDS Neža Podjavoršek in predsednica Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino Mira Petrovič.

Prvi del srečanja smo namenili možnostim mednarodnega sodelovanja na področjih domoznanstva in kulturne dediščine. Posamezne evropske projekte in njihov pomen za knjižnice so predstavili dr. Ines Vodopivec iz Narodne in univerzitetne knjižnice, Jana Zeni Bešter iz Mestne knjižnice Kranj in dr. Marko Samec iz Knjižnice Šmarje pri Jelšah. V razpravi smo ugotavljali, da bo za uspešnejše vključevanje knjižnic v mednarodne projekte potrebno dodatno opogumiti tudi zaposlene, da stopijo iz cone udobja, premagajo strah pred neznanim in skrb zaradi jezikovnih ovir ter pomanjkanja izkušenj. Tudi v tem primeru velja rek: Kje je volja, je tudi pot.

V drugem delu srečanja smo pozornost namenili spoznavanju dobrih domoznanskih praks. Marija Hribar in Katarina Skuk iz Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica sta predstavili razvoj njihove domoznanske dejavnosti v od leta 1992, ko je bil v okviru knjižnice vzpostavljen domoznanski oddelek.  V luči mednarodnega povezovanja smo se ozrli tudi preko slovenskih meja in prisluhnili izkušnjam, ki jih imajo pri izvajanju domoznanstva v romunskih splošnih knjižnicah. O njih je spregovorila tokratna posebna gostja, dr. Corina Mihaela Apostoleanu iz okrožne knjižnice Ioan N. Roman v Konstanci.

V tretjem delu srečanja je Mira Petrovič iz Knjižnice Ivana Potrča Ptuj predstavila začetne aktivnosti delovne skupine za enotne smernice za izvajanje domoznanske dejavnosti,

Srečko Maček, predsednik Komisije za Goropevškove nagrade, pa je podrobneje predstavil predlog sprememb Pravilnika o podeljevanju Goropevškovih nagrad in Goropevškovih listin.

Z javno razpravo o načrtovanih spremembah Pravilnika smo želeli pridobiti dodatne predloge sprememb in ob tem med slovenskimi domoznanci okrepiti zavedanje o pomenu, ki ga ima naša stanovska nagrada.

Povzetki vseh predstavljenih referatov so dostopni na spletni strani Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, na povezavi.

Mira Petrovič, predsednica Sekcija za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS

Dr. Marko Samec iz Knjižnice Šmarje pri Jelšah je spregovoril o njihovem projektu Varuhi dediščine. Foto: Primož Potočnik.
Dr. Marko Samec iz Knjižnice Šmarje pri Jelšah je spregovoril o njihovem projektu Varuhi dediščine. Foto: Primož Potočnik.

Na dogodku se je zbralo 55 knjižničarjev iz vse Slovenije. Foto: Primož Potočnik.

Dr. Corina Mihaela Apostoleanu je predstavila domoznansko dejavnost v romunskih splošnih knjižnicah. Foto: Primož Potočnik.

Accessibility