Podelitev Čopovih nagrad 2022

21. decembra 2022 je v Veliki čitalnici Narodne in univerzitetne knjižnice potekala podelitev Čopovih nagrad 2022. Prejemniki Čopovih nagrad za leto 2022 so:

  • Violetta Bottazzo – Čopova diploma 2022
  • Marina Hrs – Čopova diploma 2022
  • Miro Tržan – Čopovo priznanje 2022

Ob tem smo se spomnili še prejemnikov nagrad iz let 2020 in 2021.

Vabimo vas k branju uvodnega nagovora mag. Tatjane Likar ter k ogledu fotografij s podelitve Čopovih nagrad in video portretov nagrajencev.

Drage kolegice in kolegi, spoštovani gostje!

V veliko čast mi je, da vas lahko ponovno nagovorim na slovesnosti ob podelitvi stanovskih nagrad tukaj – v okolju čitalnice, ki v Plečnikovem letu dogodku doda še poseben čar. Čeprav smo se na našem najbolj slovesnem dogodku družili tudi v preteklih dveh letih, je posebno doživetje, da se ponovno srečamo v živo v knjižnici, saj primarno okolje našega delovanja ni splet, pač pa knjižnice – splošne, šolske, visokošolske, pa univerzitetne, specialne in nacionalna. Vse knjižnice skupaj predstavljajo sistem, ki tvori celoto, namenjeno uporabnikom.

Pred dobrimi desetimi dnevi mi je bolj kot kopica pripomb iz telefonskega pogovora v spominu ostal komentar, navržen mimogrede. Rečeno je bilo: veseli me, da vaše področje navkljub ne najboljši normativni ureditvi deluje tako dobro! Res je, zgledno deluje, predvsem pa se vseskozi prilagaja potrebam okolja, potrebam uporabnikov. Ampak marsikdaj, tako kot na primer v zadnjih letih, ko nas je presenetila epidemija Covida, se je treba prilagajati hitro. In za te prilagoditve ste vseskozi zaslužni knjižničarji.

Vprašanje je, kako bi se razvijalo slovensko knjižničarstvo brez Linharta, Čopa in Kopitarja in kako bi se spreminjalo brez vseh velikih imen našega časa. Vendar niso samo velika imena tista, ki dajejo pomen naši dejavnosti. Številne kolegice in kolegi, katerih imena niso nikoli izpostavljena, prispevajo pomemben kamenček v mozaiku, ki tvori celoto. To so posamezniki, ki ljubijo svoje delo, in se zato ne morejo izogniti temu, da ga ne bi hkrati tudi nenehno skušali izboljšati. Njihovi koraki postanejo vodilo vsem njihovim sodobnikom, zaradi njih prav vsi delamo boljše.

Pred dnevi je predsednik republike zadnjič podelil jabolko navdiha in podelil ga je za pomembno vlogo pri spodbujanju bralne kulture. V utemeljitvi za predsednico Združenja splošnih knjižnic je bilo izpostavljeno, da je v svojem srcu knjižničarka, predana svojemu poslanstvu, ki verjame v magičnost knjižnic ter v njihov pomen za posameznika in skupnost. Da so predani svojemu poslanstvu in verjamejo v pomen knjižnic zagotovo velja tudi za tri bibliotekarje, ki so v Tednu Univerze v Ljubljani za delo na področju bibliotekarstva prejeli priznanja Univerze za pomemben prispevek k izboljšanju delovnih procesov. Kot to velja tudi za številne knjižničarke in knjižničarje, prejemnike različnih občinskih priznanj.

Kako pomembno je za okolje delovanja – pa tudi širše – delo, ki ga opravijo zaposleni v knjižnicah, potrjujejo tudi številna druga lokalna in nacionalna priznanja ter nagrade, ki se jim poleg Čopovih nagrad pridružujejo še druge stanovske: Goropevškova, pa nagrade Kalanovega, Stepišnikovega in spominskega sklada dr. Bruna Hartmana.

Z njimi so bili nagrajeni posamezniki, ki pomembno prispevajo k razvoju bibliotekarske in informacijske znanosti oziroma knjižnične dejavnosti, dejavnosti, ki posameznikom in družbi pomaga pri opismenjevanju, pridobivanju in nadgrajevanju znanja ter h kritičnemu reševanju različnih vprašanj, kar je predpogoj za razvoj, ki bo predstavljal odgovorne trajnostno naravnane izboljšave. Čeprav je fokus delovanja knjižnic pogosto usmerjen v knjižnične zbirke, se vedno znova potrdi, da je dejanski fokus delovanja uporabnik. In tega se še kako dobro zavedate prav vsi drage kolegice in kolegi.

Cenjeni nagrajenci, dokazali ste, da vam idej, poguma in znanja ne manjka. Dokazali ste, da ga uporabljate za nadaljnji razvoj knjižnic in boljše – tudi bolj dostopne – storitve za uporabnike. Poskrbeli ste za korake, ki vodijo v pravo smer. Spoštovani nagrajenki Violeta in Marina, spoštovani Miro – prejemnik priznanja, najlepša hvala za vaše delovanje – za vaš prispevek. V imenu ministrice dr. Aste Vrečko in seveda tudi v svojem imenu vam iskreno čestitam za prejete Čopove nagrade za leto 2022! Hvala vam, da je knjižničarstvo vaše poslanstvo!

Govor mag. Tatjane Likar, sekretarke za področje knjižnične dejavnosti na Ministrstvu za kulturo in prejemnice Čopove diplome, na podelitvi Čopovih nagrad 2022

Prejemnica Čopove diplome Marina Hrs
Prejemnica Čopove diplome Violetta Bottazzo
Prejemnik Čopovega priznanja Miro Tržan
Accessibility