Posnetek dogodka

Sponzor dogodka:

Foto utrinki

Vabimo vas na ​dan specialnih knjižnic, ki bo potekal 
25. maja 2023 
v ​​Slovenskem etnografskem muzeju.

Kotizacija za člane področnih društev:
brezplačno

Kotizacija za nečlane:
25 EUR

PROGRAM

Dogodek organizira Sekcija za specialne knjižnice pri 
Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem.

Vsi udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi. 
Dogodek bo sneman.

VPRAŠANJA?

  Thank you! Your message has been sent.
  Unable to send your message. Please fix errors then try again.

  Prijava

   Thank you! Your message has been sent.
   Unable to send your message. Please fix errors then try again.

   Program

   9.00–9.30 Registracija
   9.30–9.50
   Pozdravni nagovori
   Damjana Vovk, predsednica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije
   Marjan Gujtman, Ministrstvo za kulturo
   Barbara Kavčič, predsednica Sekcije za specialne knjižnice pri ​Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije

   9.50–10.30 Mag. Olivera Nastić, Biblioteka grada Beograda, Srbija: Uporaba socialnih omrežij: kako so prispevala k delu muzejskih specialnih knjižnic v Sloveniji in državah regije mag. Olivera Nastić, Biblioteka grada Beograda, Srbija: Uporaba družbenih omrežij: kako so prispevala k delu muzejskih specialnih knjižnic v Sloveniji in državah regije mag. Olivera Nastić, Biblioteka grada Beograda, Srbija: Uporaba socialnih omrežij: kako so prispevala k delu muzejskih specialnih knjižnic v Sloveniji in državah regije (predavanje bo v srbskem jeziku)
   10.30–11.00 Matej Cerar, Mestna občina Ljubljana: Digitalni razvoj Mestne občine Ljubljana
   11.00–11.30 Odmor
   11.30–12.00 dr. Luka Kronegger, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede: Veliki, tehnologija in osebna odgovornost
   12.00–12.30 Nataša Ciber, Narodna galerija: Digitalizacija ni le skeniranje knjig: digitalizacija v Narodni galeriji in njeni specialni knjižnici 
   12.30–13.00 Okrogla miza z avtorji

   S pandemijo COVID-19 se je Slovenija znašla sredi do takrat neslutenih sprememb v vsakdanjem življenju in delu. V novonastali situaciji so se knjižnice izkazale kot pomemben deležnik drugačnih kanalov komunikacije in predvsem novega načina dela. Lahko bi se reklo, da se je družba po sili razmer znašla sredi digitalne preobrazbe. Toda kaj je digitalna preobrazba, je to le še ena izmed “modnih” muh oziroma političnih in marketinških fraz?

   Slovenske knjižnice se s pojavi, trendi in tehnologijami, ki se dotikajo digitizacije, digitalizacije in digitalne preobrazbe ukvarjajo že več desetletij − enkrat bolj, drugič manj uspešno. Ob digitalizaciji se najprej, po eni strani upravičeno, včasih pa tudi skrajno zgrešeno, pomisli na pretvorbo gradiva iz analogne v digitalno različico (digitizacija), ampak znano je, da je digitalizacija mnogo več, saj obsega nove načine dela s pomočjo (upo)rabe komunikacijskih, digitalnih, socialnih in mobilnih tehnologij. Knjižnice so kot ene prvih začele izvajati digitalno poslovanje – denimo, COBISS omogoča naročanje gradiva, izposojo, medknjižnično izposojo. Omenimo tudi oddajanje diplomskih nalog v digitalni obliki, njihovo bibliografsko obdelavo ter hranjenje, primerjanje in analiziranje le-teh v digitalnih repozitorijih, ki so mogoče najvidnejši rezultat digitalizacije v knjižnicah.

   V vladnih dokumentih ni izrecne omembe vloge knjižnic pri digitalni preobrazbi, čeprav knjižnice na tem področju že aktivno delujejo. Raziskave, ki so bile izvedene v specialnih in ostalih knjižnicah Slovenije v letih 2021 in 2022, so pokazale, koliko in kako so se morali knjižničarji in uporabniki storitev v specialnih knjižnicah prilagoditi novim načinom komunikacije ob evidentnem razkoraku digitalnih veščin med različnimi skupinami, tako med uporabniki kot samimi specialnimi knjižničarji.

   Na posvetu Dan specialnih knjižnic Slovenije bo predstavljeno:
   študija primera delovanja in komunikacije specialnih muzejskih knjižnic Slovenije v primerjavi z muzejskimi specialnimi knjižnicami regije (Zahodnega Balkana),
   - kje so se specialne knjižnice umestile pri projektih Digitalizacije Mestne občine Ljubljana in strateških dokumentih digitalne preobrazbe Slovenije.

   Accessibility