Etični kodeks slovenskih knjižničarjev

Letos mineva 27 let od sprejetja Etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev. Kljub temu, da so v dokumentu zapisana temeljna načela profesionalne etike, ki naj bi usmerjala ravnanje zaposlenih v knjižničarstvu tako pri izvajanju knjižničnih storitev kot tudi v odnosu do njihovih uporabnikov, še vedno aktualna, pa je čas, da premislimo o prenovi in morebiti tudi dopolnitvi besedila.

Delovna skupina ZBDS za prenovo Etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev vas vabi, da sodelujete s svojimi razmišljanji in predlogi. Svoje misli in ideje o tem, kaj bi veljalo spremeniti, zapisati drugače ali dodati, posredujte na https://1ka.arnes.si/eticni-kodeks med 7. in 28. novembrom 2022.

Delovna skupina ZBDS za prenovo Etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev

Accessibility