Evropski manifest 2024

Knjižnice za trajnostno prihodnost

Manifest za volitve v Evropski parlament 2024

Vodilna evropska knjižnična združenja in organizacije so objavili manifest, v katerem pozivajo kandidate za volitve v Evropski parlament, naj zagotovijo, da bodo knjižnice uresničile svoj potencial za izgradnjo močnejše, pravičnejše in bolj trajnostne Evrope.

Dokument, ki so ga skupaj pripravili EBLIDA, IFLA, LIBER, PL2030 in NAPLE Forum, je zgrajen okoli ključnih prispevkov knjižnic:

  • kot poroki enakopravnega dostopa do kulture in izobraževanja;
  • kot vitalna podpora aktivnim demokracijam;
  • kot središča vključujočih inovacij;
  • kot varuhi evropskega spomina;
  • kot gonilna sila globalnega razvoja.

Manifest določa konkretne ukrepe, ki jih lahko bodoči poslanci Evropskega parlamenta – pa tudi druge institucije EU – sprejmejo na svojih področjih pristojnosti, da bi uresničili potencial knjižnic. Pozivamo kandidate in stranke, naj se zavežejo k uresničevanju teh priporočil.

Sprejetje teh priporočil bo omogočilo Evropi, da izkoristi potencial svoje zmogljive in razvejane knjižnične infrastrukture, od najmanjših šolskih in vaških knjižnic do večjih nacionalnih in celo mednarodnih ustanov.

Veselimo se sodelovanja s knjižnicami in zavezniki knjižnic pri širjenju tega manifesta in pomoči pri uresničevanju močnejših knjižnic za trajnostno prihodnost Evrope.

Original je dostopen na povezavi. Slovenski prevod smo za vas pripravili v Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije.

Accessibility