Proaktivno delovanje knjižnic

21.-23. september v spletnem okolju

  Vabimo vas na Kongres ZBDS 2022
ki bo potekal med 21. in 23. septembrom v spletnem okolju.

Za udeležbo na kongresu je predvidena kotizacija 25 EUR za člane bibliotekarskih društev 
in 60 EUR za nečlane.

PRIJAVNICA PROGRAM PREDAVATELJI

Sponzorji in pokrovitelji

Preliminarni program

sreda, 21. september 2022
OTVORITEV, POZDRAVNI NAGOVORI
predstavnik Ministrstva za kulturo RS
Damjana Vovk, predsednica ZBDS

PLENARNI PREDAVANJI
Božena Kolman Finžgar, prejemnica Čopove diplome 2021: Proaktivne, inovativne in inkluzivne splošne knjižnice
Ilona Kish, Public libraries 2030: Proaktivnost in Public libraries 2030 

KNJIŽNICE, DEMOKRACIJA IN AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO
mag. David Siders, Cincinnati & Hamilton County Public Library: Call To Action! Public Libraries Serve Vulnerable Populations With Civic Engagement & Connections To Resources
doc. dr. Mirt Komel, UL Fakulteta za družbene vede: Spontana ideologija bibliotekarjev
red. prof. dr. Bojan Žalec, UL Teološka fakulteta: Pomen knjižnic v sodobni (digitalni) dobi in prihodnosti
Saša Madacki, Schüler Helfen Leben Stiftung, Sarajevo: ​Libraries as Agents of Social Change: Between Shrinking and Expanding Spaces
mag. Marjan Špoljar, Mestna knjižnica Ljubljana: Prenova etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev
prof. dr. Polona Vilar, UL Filozofska fakulteta: Revija Knjižnica - kaj je novega?
četrtek, 22. september 2022
PLENARNO PREDAVANJE
dr. Marco De Niet, 
Leiden University Libraries: Learning by doing and by comparing

VPETOST KNJIŽNIC V OKOLJE IN NJIHOVA (NE)SAMOUMEVNOST
Boštjan Batič, IZUM : Kako spodbuditi večjo samostojnost uporabnikov knjižnic?
dr. Ines Vodopivec, NUK : Samoevalvacija kot orodje strateškega načrtovanja v knjižnicah
dr. Tanja Merčun Kariž, UL Filozofska fakulteta: Kako vrednotiti in načrtovati storitve knjižnice?
mag. Luka Blažič, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto: Strateško knjižničarstvo
dr. Marko Samec, Knjižnica Šmarje pri Jelšah: ​Proaktivnost kot edina pot do novih uporabnikov knjižnic  

KNJIŽNICE IN DIGITALNA PREOBRAZBA DRUŽBE
Vuk Ćosić, digitalni strateg in umetnik: Kriza domišljije in druge blokade digitalne preobrazbe (knjižnic)
dr. Giulio Blasi, Medialibrary online: MLOL. E-lending & digital libraries in Italy 2009-2022

petek, 23. SEPTEMBER  2022
SPREMEMBE MEDIJSKE KRAJINE
Dominika Knoblochová
, Tactical tech: What the future wants – a critical look at digital technologies
Sarah Brandt, Newsguard: Fighting misinformation with "Nutrition Labels" for news
mag. Mojca Pristavec Đokić, Državni zbor RS: Knjižnice v eri lažnih informacij 

OKROGLA MIZA
Nevarnosti lažnih novic (fake news) in vloga knjižnic pri preverjanju informacij
Povezuje: mag. Aleš Klemen  
Sodelujejo: Anuška Delić (Oštro), dr. Sašo Dolenc (Kvarkadabra), dr. Sanja Merljak Zdovc (Časoris), Taja Topolovec (Pod črto)

Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Predavatelji

Božena Kolman Finžgar

prejemnica Čopove diplome za leto 2021

dr. Bojan Žalec

Teološka fakulteta

dr. ​Marco De Niet

Europeana

Boštjan Batič

IZUM

Vuk Ćosić

spletni strateg

dr. Giulio Blasi

MediaLibraryOnLine

Dominika Knoblochová

Tactical Tech

Sarah Brandt

Newsguard

mag. Mojca Pristavec Đokič

Državni zbor RS

 

 

Proaktivnost pomeni več kot aktivnost. Proaktivnost terja od nas aktivnosti v smislu pričakovanja morebitnih težav, zahtev ali sprememb. Pomeni prevzemanje pobud ter sprejemanje odločitev in odgovornosti zanje, s čimer postanemo manj odvisni od vsakokratnih učinkov okolja. Lahko pa se seveda odločimo tudi nasprotno in čakamo, da se stvari zgodijo – takrat smo reaktivni, bolj ranljivi in prepuščeni okolju.

Kako na tem področju delujemo v knjižnicah? Koliko smo proaktivni? Znamo spodbujati in krepiti proaktivnost kolektiva? Delujemo v smislu anticipiranja ali celo ustvarjanja sprememb v okolju, ali se morda le odzivamo nanje? Na katerih področjih smo se v zadnjem času izkazali v proaktivnosti in kaj smo s tem dosegli? Ali znamo spremljati in predvidevati? S kakšnimi izzivi se bomo srečevali v bližnji prihodnosti? Vsa ta vprašanja in še mnoga druga si bomo zastavljali in nanje odgovarjali na letošnjem kongresu z naslovom »Proaktivno delovanje knjižnic«. Tuji in domači strokovnjaki bodo z nami delili najnovejša teoretična spoznanja, poglede in izkušnje.

Razpravo letošnjega kongresa Zveze bibliotekarskih društev Slovenije odpiramo s prav posebnim pridevnikom. Zelo želenim in obenem izmuzljivim. Pogosto slišanim in večkrat preslišanim. Tudi v knjižnicah. Ga poznamo? 

Slovar slovenskega knjižnega jezika ga je »ujel« s pojasnilom: »… ki deluje, ravna spodbudno in odgovorno glede na razpoložljive možnosti: proaktiven pristop; proaktivna metoda; proaktivno delovanje«. Ga razumemo?

Proaktivnost. V jezikovni svetovalnici Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ki podaja odgovore na vprašanja s področja pravopisa in etimologije, zasledimo pod tem geslom tudi vprašanje: »V moji stroki, knjižničarstvu, je v novo nastajajočih priporočilih za splošne knjižnice večkrat omenjen pridevnik “proaktiven,” ki zveni, kot da se bo vsak čas razpočil od aktivnosti. /…/ Kakšna je pomenska razlika med pridevnikoma aktiven in proaktiven? Meni se na prvo žogo zdi “proaktiven” samo napihnjena pogruntavščina z željo, napraviti besedilo bolj imenitno, v duhu z novimi (neoliberalnimi?) časi /…/«.

Programski in organizacijski odbor

Urša Bajda, Boštjan Batič, Ines Grlj, Barbara Kavčič, Urška Krajnik, Sandra Kurnik Zupanič, Luana Malec, Polona Marinšek, Saša Vidmar, Ines Vodopivec

Accessibility
X