Kontakti

 izvršni odbor | predsedniki društev | predsedniki sekcij

nadzorni odbor | častno razsodišče | revija Knjižnica | skladi in nagrade

Imate vprašanje?

ZAUPAJTE NAM GA

Izvršni odbor

Predsedniki društev

Predsedniki sekcij

Nadzorni odbor

Sandra Kurnik Zupanič

predsednica Nadzornega odbora ZBDS

Barbara Cesar

članica Nadzornega odbora ZBDS

Helena Krampl Nikač

članica Nadzornega odbora ZBDS

Častno razsodišče

Marijan Špoljar

predsednik Častnega razsodišča ZBDS

Špela Velikonja

članica Častnega razsodišča ZBDS

Brina Zabukovnik Jerič

članica Častnega razsodišča ZBDS

Revija Knjižnica

Polona Vilar

odgovorna urednica

Mojca Rupar-Korošec

glavna urednica

Melita Ambrožič

članica 
Uredniškega odbora

Branka Badovinac

članica 
Uredniškega odbora

Doris Dekleva Smrekar

članica 
Uredniškega odbora

Romana Fekonja

članica 
Uredniškega odbora

Sabina Fras Popović

članica 
Uredniškega odbora

Dunja Legat 
 

članica 
Uredniškega odbora

Jan Pisanski

član 
Uredniškega odbora

Polonca Kavčič

predsednica Uredniškega sveta 

Marijana Abe

članica 
Uredniškega sveta

Jerneja Ferlež

članica 
Uredniškega sveta

Branka Kerec Prekošek

članica 
Uredniškega sveta

Tanja Merčun Kariž

članica 
Uredniškega sveta

Komisija za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete

Dunja Legat

predsednica komisije

Marijana Abe

članica komisije

Barbara Kavčič

članica komisije

Katarina Škrab

članica komisije

Vesna Trobec

članica komisije

Upravni odbor Kalanovega sklada

Matej Jazbinšek

predsednik UO

Neža Podjavoršek

članica UO

Maja Šneider

članica UO

Ana Zdravje

članica UO

Upravni odbor Stepišnikovega sklada

Ksenija Trs

predsednica UO

Neja Drevenšek

članica UO

Irena Škvarč

članica UO

Upravni odbor Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana

Fanika
Krajnc-Vrečko

predsednica UO

Marijana Abe

članica UO

Aleš Klemen

član UO

Vesna Lorenc

članica UO

Maja Peteh

članica UO

Komisija za Goropevškove nagrade

Srečko Maček

predsednik komisije

Tomaž Miško

član komisije

Mira Petrovič

članica komisije

Vprašajte nas

Hvala, vaše vprašanje je bilo poslano!
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

Podatke zbiramo zgolj z namenom posredovanja odgovora in jih ne bomo trajno hranili.

Accessibility