Mariborska knjižnica

leto osnovanja oziroma začetka obratovanja potujoče knjižnice

1974

O nas:

Pričetek popotovanja mariborskega bibliobusa sega v leto 1974. Od takrat pa do danes smo menjali že tri dotrajana vozila, ki so zvesto do zadnjega kilometra služila svojemu poslanstvu. Še posebej smo ponosni na naš tretji bibliobus, ki je je 15. septembra leta 2001 sodeloval na srečanju evropskih potujočih knjižnic v kraju Tilburg na Nizozemskem. Organizator srečanja je bila centralna javna knjižnica v Tilburgu - Provinciale Bibliotheek centrale voor Noord Brabant. Na srečanju je mariborski bibliobus prejel 1. nagrado in dobil naziv BIBLIOBUS LETA 2001. Mariborski potujoči knjižničarji smo med slovenskimi potujočimi knjižnicami edini, ki delamo v dveh izmenah 6 dni v tednu. Vsakih 14 dni smo ob isti uri na istem postajališču. Kot enota Mariborske knjižnice uspešno skrbimo za redno oskrbo terena z raznovrstnim in aktualnim knjižničnim gradivom, pri čemer veliko vlogo odigra prostornina trenutnega, že četrtega, bibliobusa. Enota razpolaga z lastnim fondom, ki obsega cca 113.000 knjižničnih enot ter z lastno bazo podatkov in se povezuje z drugimi enotami Mariborske knjižnice. Predstavljamo komunikacijsko središče in nenehno skrbimo za prijeten in odprt prostor, kjer se ljudje radi srečujejo in v katerem jim je zmeraj na voljo okrog 11.000 enot knjižničnega gradiva (knjige, DVD-ji, CD-ji, periodika).

Redno sodelujemo z osnovnimi šolami in vrtci, VDC POLŽ Maribor ter z lokalnimi skupnostmi, kar je pomembno za razvoj branja in bralne kulture predvsem pri mladih uporabnikih. Posebno sodelovanje je s tovarno IMPOL, saj po ukinitvi vseh postajališč v občini Slovenska Bistrica, vodstvo plačuje, da imajo njihovi delavci potujočo knjižnico. V OŠ Košaki smo zaradi izjemno skromne šolske knjižnice izvedli projekt KNJIŽNA OMARA V RAZREDU, ki jo zapolnijo z vsaj 200 enotami knjižničnega gradiva z bibliobusa. Zbirko menjujemo na dva meseca. Knjige so otrokom na izbiro med odmori, med kakšno uro namenjeno branju, lahko si jih odnesejo tudi domov. Na bibliobus se lahko ob obisku ali preko spleta vpišete vsi občani, saj je namenjen otrokom, mladostnikom in odraslim. Letna članarina za zaposlene znaša 13 EUR, za študente in upokojence 10 EUR. Članarine so oproščeni: mladina do 18. leta, dijaki do zaključka srednje šole, brezposelni, invalidi in uporabniki izposoje v bolnišnico. Znižano članarino ali oprostitev plačila članarine lahko uveljavljate s predložitvijo ustreznih potrdil: dijaške/študentske/upokojenske izkaznice, potrdila o šolanju, potrdila Zavoda RS za zaposlovanje...

Accessibility