Logo

Nove priložnosti za aktivno delovanje v ZBDS

Na podlagi Statuta ZBDS, Poslovnika o delu organov in delovnih teles ZBDS in sklepa 12. seje Upravnega odbora ZBDS z dne 27. 3. 2023 objavljamo razpis kandidacijskega postopka za

  • podpredsednika ZBDS,
  • predsednika Sekcije za izobraževanje in kadre
  • predsednika Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino

do izteka mandatnega obdobja 2021-2025.

Kandidacijski postopek vodi in izvaja Upravni odbor ZBDS.

  • Kandidate kandidirajo redni člani ZBDS. Kandidati morajo biti potrjeni s strani izvršilnih organov rednih članov ZBDS in se morajo s kandidaturo strinjati.
  • Kandidira lahko tudi posameznik, ki dobi pisno podporo najmanj polovice vseh članov Upravnega odbora ZBDS.

Kandidati morajo biti člani enega od rednih članov ZBDS.

Od kandidatov se pričakuje, da bodo v primeru izvolitve aktivno delovali v organih in delovnih telesih ZBDS ter da bodo v polni meri odgovorni za opravljanje funkcije. Kandidacijski postopek poteka od 28. 3. do 29. 4. 2023.

Kandidature podajte na obrazcih, ki so priloga razpisa. Izpolnjene obrazce pošljite do 29. 4. 2023 na naslov: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Turjaška 1, 1000 Ljubljana

Accessibility