leto osnovanja oziroma začetka obratovanja potujoče knjižnice

1975Goriška knjižnica Franceta Bevka

Potujoča knjižnica Nova Gorica

T: 05 3309 121

S: www.gkfb.si/bibliobus/

Accessibility