Posavska potujoča knjižnica

Valvasorjeva knjižnica Krško

leto osnovanja oziroma začetka obratovanja potujoče knjižnice

2020

Posavska potujoča knjižnica
Valvasorjeva knjižnica Krško

T: 040 765 004

E:

S: www.posavska-potujoca.si

O nas:

Posavski bibliobus je šel prvič na pot oktobra 2020. Na njem najdete obilico knjig in drugega knjižničnega gradiva, ki si ga lahko izposodite za mesec dni, tudi z možnostjo podaljšanja. Izposoja gradiva je namenjena članom Posavske potujoče knjižnice. Članarine ni. Postajališča obiskujemo enkrat ali dvakrat mesečno, po objavljenem razporedu.

Posavska potujoča knjižnica je projekt štirih knjižnic (Valvasorjeve knjižnica Krško, Knjižnice Sevnica, Knjižnice Brežice in Knjižnice Laško), ki so združile moči z namenom, da v Posavju organizirajo bibliobusno službo.


Nakup bibliobusa za Posavje, v sodelovanju z vsemi posavskimi občinami: BrežiceKostanjevica na KrkiKrškoRadeče in Sevnica, pomeni povezovanje med tremi osrednjimi posavskimi knjižnicami in dvema krajevnima knjižnicama, prinaša rešitev problema zagotavljanja enakih možnosti za dostop do knjižničnega gradiva, informacij in storitev vsem prebivalcem območja.

Accessibility