ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

Strokovno posvetovanje Zveze bibliotekarskih društev Slovenije
 
"NORMATIVNI POLOŽAJ KNJIŽNIČARSTVA"
CELJE, Celjski dom,
7.-9. Oktober 1998


P r o g r a m

Sreda, 7. oktober  
9.00. - 13.00 Registracija udeležencev
11.00 - 12.30 Otvoritev posvetovanja, pozdravni nagovori, podelitev Čopovih diplom
Uvodni referat:
Ivo Pintarič: Pregled normativne dejavnosti na področju knjižničarstva od leta 1945 do leta 1990
12.30 - 14.00 Kosilo
14.00 - 15.30 Referati (Dvorana Union)
Vesna Čopič: Normativna ureditev področja knjižničarstva v kontekstu novega kulturnopolitičnega modela
mag. Lenart Šetinc: Kritične točke normativnega okvira knjižničarstva
mag. Franci Pivec, dr. Tvrtko Šercar: Primerjalni elementi pristopa k zakonodaji o knjižnicah
15.30 - 16.00 Odmor
16.00 - 17.30 Referati (Dvorana Union)
mag. Majda Šef: Copy right: kaj nas informatika-knjižničarja obvezuje in kaj nam dovoljuje?
dr. Martin Žnideršič: Knjižnice, založbe in sodobni predpisi
Martin Poček: Poslovanje knjižnic
20.00 Večerja (Hotel Celeia)
Četrtek, 8. oktober  
9.00 - 10.30 Referati (Dvorana Union)
Tilka Jamnik: Normativni položaj bibliopedagoške dejavnosti v mladinskem knjižničarstvu
Ivan Markovič: Skrb za varstvo manjšin v slovenskih zakonih in normativih z knjižnice
Nevenka Južnič, mag Primož Južnič: Knjižnice, skupaj v različnosti
10.30 - 11.00 Odmor
10.30 - 12.00 Delavnica za šolske knjižnice (Dvorana Union)
11.00 - 12.00 Skupščina ZBDS (Dvorana Union)
12.30 - 20.30 Izlet (Podsreda in Olimje)
Petek, 9. oktober  
8.00 - 9.30 Referati, okrogla miza (Dvorana Union)
Sandra Kurnik Zupanič: Napredovanje na delovnem mestu v knjižničarski stroki
Okrogla miza: Usposabljnje knjižničnih delavcev
9.30 - 10.00 Odmor
10.00 - 13.30 Okrogle mize (Dvorana Union, Mali Union, Celjski dom)

Sekcija za SIK: (Dvorana Union)
Tema: Normativna ureditev v kontekstu uporabnika
(Moderator: dr. Silva Novljan)
Uvodni referat:
Lado Planko: Knjižnice med razsvetljenstvom in pragmatizmom

Sekcija za visokošolske knjižnice: (Celjski dom)
Alenka Logar-Pleško: Normativni položaj knjižničarstva: univerzne ali visokošolske knjižnice med normativi in resničnostjo
Mojca Dolgan-Petrič: Standardi in normativi v slovenskih visokošolskih knjižnicah med teorijo in prakso

Sekcija za specialne knjižnice: (Mali Union)
mag. Nada Češnovar, Violetta Bottazzo: Praktična uporaba standardov pri strateškem planiranju v specialnih knjižnicah
Anamarija Rožić-Hristovski, Sonja Pogačnik, Boža Oberč: Vpliv informacijskih tehnologij na vlogo medicinskih knjižnic

11.30 - 13.00 Kosilo
13.00 - 14.30 Okrogle mize sekcij

Sekcija za šolske knjižnice: (Dvorana Union)
Tema: Aktualna problematika normativov in standardov v šolskih knjižnicah v Sloveniji
(Moderator: Nataša Kuštrin Tušek)
Uvodni referat:
Francka Žumer
: Izobraževanje in planirnje kariere šolskih knjižničarjev v Sloveniji

Sekcija za domoznanstvo: (Celjski dom)
(Moderator: Branko Goropevšek)

Sekcija za potujoče knjižnice: (Mali Union)
(Moderator: Nika Pugelj)

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845

Zbornik posvetovanja

Accessibility