Potujoča knjižnica – Lavričeva knjižnica Ajdovščina


Leto izdelave vozila2012
Vrsta podvozjatovornjak
Znamka in tip vozilaMercedes Benz Atego 1526 L- 150
Proizvajalec oz. izdelovalec nadgradnjeAS Domžale
Dolžina vozila10 m
Višina vozila 3,65 m
Masa vozila z gradivom 13 t
Dostop za invalideda
Število postajališč68


Začetki Potujoče knjižnice Ajdovščina segajo v čas, ko so knjige po nekaterih vaseh prihajale do bralcev v potovalnih kovčkih. Leta 1975 sta občini Ajdovščina in Nova Gorica skupaj kupili  prvi bibliobus, s katerim sta začeli ajdovska in goriška knjižnica  dostavljati  knjige prebivalcem oddaljenih vasi tega območja. Čez dve leti se jima je pridružila še tolminska knjižnica in tako je bibliobus vozil knjige po celotnem teritoriju Severne Primorske, delile pa so si ga tri knjižnice – Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica in Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin. Po 26 letih skupnega sodelovanja je  leta 2001  tolminska knjižnica nabavila svoj bibliobus, štiri leta pozneje to stori  goriška knjižnica, ajdovska  pa odkupi goriški delež starega vozila  in tako  postane njegova lastnica v celoti. Vsaka od treh knjižnic je imela po novem svoje vozilo, kar pa je zahtevalo razdelitev do takrat skupnega knjižnega fonda,  omogočeno pa jim je bilo tudi povečanje števila postajališč ter podaljšanje časa postankov na njih.
Leta 2012 je Lavričeva knjižnica Ajdovščina kupila novo vozilo in leto kasneje razširila teren še v dve vasi v komenski občini, saj tam nimajo potujoče knjižnice. Področje, ki ga sedaj pokriva,  obsega okrog 352,5 km2,  najvišje ležeči kraji so na skoraj 900 m nadmorske višine,  ustavljamo se v 47 naseljih in imamo 68 izposojevališč – od tega 9 vrtcev in 8 šol (večina so to manjše podružnične šole). Obiskujemo tudi oba domova za starejše občane, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje otrok v Vipavi in dva varstveno-dnevna centra v Vipavi in Ajdovščini. Kraji, v katerih se ustavljamo, so predvsem v dolini gosto poseljeni, obisk  višje ležečih vasi nam včasih prepreči sneženje. Razpolagamo s 25 000 enotami gradiva, od tega jih imamo kar 7000 na vozilu.

Accessibility