Medijska pismenost 
je kompetenca

10. november 2022 v spletnem okolju

Vabimo vas na posvetovanje

SeM@FoRjev utrip:
Medijska pismenost je kompetenca,


ki bo potekalo v četrtek, 10. novembra 2022,
v spletnem okolju.

Dogodek organizira  Sekcija za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS.

PROGRAM

Na posvetovanju bomo skušali
odgovoriti na naslednja vprašanja:

Kaj je medijska pismenost?
Kaj je medijska vzgoja?
Kako lahko odrasli spodbujamo veščine kritičnega mišljenja?
Kje najdemo objektivne novice?

Accessibility