Arhivska stran (povezave ne delujejo):

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /  ">   /   
 

POSVETOVANJE - KNJIŽNIČARJI SPODBUJAMO BRANJE


Sekcija za splošne knjižnice je organizirala 2. junija 2005 posvetovanje Knjižničarji spodbujamo branje. Posvetovanje je potekalo v Knjižnici Bežigrad v Ljubljani.
Namen posvetovanja je bil spodbuditi izmenjavo dobre prakse med knjižničarji in tako zagotoviti širjenje uspešnih in inovativnih pristopov k spodbujanju branja v slovenskih knjižnicah.

Uvodnemu predavanju Poznavanje procesov branja za strokovno delo v splošni knjižnici dr. Mete Grosman, ki je spregovorila o izsledkih raziskav procesov branja ter pomenu branja, je sledila prestavitev devetih knjižničnih projektov za spodbujanje branja v različnih ciljnih skupinah uporabnikov splošnih knjižnic, od otrok in mladostnikov do odraslih in ljudi s posebnimi potrebami:

 • Kras z igro skozi čas: zabavno in poučno tekmovanje za mlade bralce / Marija Godnič in Maja Razboršek, Kosovelova knjižnica Sežana

 • Računalniške ustvarjalnice / Zdenka Gajser in Irena Sirk, Mariborska knjižnica, Maribor

 • Berem, torej mislim: pogovori ob knjigah / Marijan Špoljar, Knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana

 • Nekatere ljubezni: delo s posebno skupino mladih, ki so izstopili iz rednega šolanja / Danijela Leskošek, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

 • Beremo slovenske avtorje?! Knjižničar - posrednik med avtorjem in bralcem / Mateja Ločniškar-Fidler, Tatjana Martinčič in Tatjana Pristolič, Knjižnica Bežigrad, Ljubljana

 • Priporočamo – za vsakega bralca PRAVO knjigo: skupni projekt knjižnic na območju / Urška Lobnikar, Osrednja knjižnica Celje

 • Branje v skupini ljudi s posebnimi potrebami ali Dan, ko v službi pojem / Anka Krčmar, Medobčinska matična knjižnica Žalec

 • S knjižnico od rojstva do poznega življenjskega obdobja / Jerneja Ban, Knjižnica Dravograd

 • Knjižne čajanke: združimo generacije ob knjigah / Tilka Jamnik, Knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana in Metka Zver, Mladinska knjiga, Trgovina

Udeleženci posvetovanja so v teku diskusije oblikovali naslednje predloge in sklepe:

 • Knjižničarji bomo še naprej skrbeli za izmenjavo dobre prakse. Opise novih projektov bomo objavljali v strokovni periodiki in na spletni strani splošnih knjižnic, kjer je bila ob posvetovanju odprta rubrika dobra praksa.

 • Zaradi pozitivnih izkušenj pri delu knjižnice z mladimi, ki so izstopili iz rednega šolanja, predlagamo nadaljevanje projekta v krajih kjer delujejo centri Projektnega učenja za mlade.

 • Posebna skrb knjižnic mora biti, da promoviramo slovenske avtorje in njihova dela, saj s tem podpiramo ustvarjalnost v maternem jeziku in slovensko kulturo.

 • Poskrbeli bomo za dopolnitev računalniškega vzajemnega kataloga z opisom vsebine leposlovnih del ter tako sedanjim in bodočim uporabnikom knjižnic omogočili kvalitetno izbiro gradiv.

 • Organizirali bomo posvet o avtorskih pravicah z namenom oblikovati takšen način uresničevanja avtorskih pravic, ki knjižnic ne bo obiral pri učinkovitem delu na področju spodbujanja branja.

Povzetki, predstavitve in fotografije s posvetovanja: http://www.lj-oz.sik.si/sk/

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845

Marca 2020 povzetki, predstavitve in fotografije na navedeni povezavi oziroma njenem arhivu niso bili dostopni.

Poročilo

Accessibility