Razpis za sredstva Stepišnikovega sklada 2022

Upravni odbor Stepišnikovega sklada pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije na podlagi veljavnega pravilnika objavlja razpis za sredstva Stepišnikovega sklada 2022

1.

Zveza bibliotekarskih društev – Upravni odbor Stepišnikovega sklada, Turjaška 1, 1000 Ljubljana, s tem razpisom vabi vse splošne knjižnice z enotami bibliobusa in kolekcijskimi zbirkami (v nadaljevanju kandidati), da sodelujejo v kandidaturi za sredstva Stepišnikovega sklada.

Predmet tega razpisa je financiranje ali sofinanciranje izobraževalne oz. promocijske dejavnosti na področju potujočega knjižničarstva v Sloveniji, ki bo prispevala k strokovnemu razvoju in prepoznavnosti.

2.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki so člani Stepišnikovega sklada ter projekti, ki bodo v skladu s prioritetami ZBDS in Upravnim odborom Stepišnikovega sklada, in sicer:

  • organizacija izobraževalnih vsebin in strokovnih srečanj,
  • izmenjava izkušenj in primerov dobre prakse s strokovnjaki iz tujine,
  • povezovanje in sodelovanje slovenskih potujočih knjižnic,
  • tisk in objava publikacij in strokovnih gradiv s področja potujočega knjižničarstva.

3.

Vloga mora vsebovati:

  • opis z natančno določitvijo vsebin, krajem in časom izvajanja projekta,
  • finančni načrt in navedbo zneska, za katerega ste zaprosili.

4.

Zveza bibliotekarskih društev – Upravni odbor Stepišnikovega sklada bo projekt sofinanciral, če bo presodil, da je projekt dober, izviren in bo prispeval k razvoju potujočega knjižničarstva v Sloveniji.

Višina sredstev za sofinanciranje iz Stepišnikovega sklada je 1.500 EUR. Na podlagi prispelih prijav bo Upravni odbor Stepišnikovega sklada izbral le en projekt.

5.

Kandidati morajo vlogo na razpis za sredstva Stepišnikovega sklada poslati najpozneje do 15. aprila 2023 na naslov:

ZBDS – Stepišnikov sklad (prijava na razpis), Turjaška 1, 1000 Ljubljana.

Razpis je, v skladu s pravilnikom, objavljen na spletni strani ZBDS. Rezultati razpisa bodo znani v roku 8 dni in bodo objavljeni na spletnih straneh ZBDS.

Ljubljana, 13. 3. 2023                                                                                             

                                                                                                                               Trs Ksenija
Upravni odbor Stepišnikovega sklada, predsednica

Accessibility