Naslovnica publikacije

Svetovno gibanje za izobraževanje in usposabljanje šolskih knjižničarjev

Pripravili smo prevod IFLA publikacije Global action on school library education and training (uredili Barbara A. Schultz-Jones in Dianne Oberg, IFLA publications, vol. 178).

Publikacija je namenjena predvsem šolskim knjižničarkam in šolskim knjižničarjem ter njihovim kolegom in kolegicam v šolskem kolektivu, pa tudi vodstvom šol. Prinaša naslednje vsebine:

 • Smernice in standardi za izobraževanje in usposabljanje šolskih knjižničarjev
  • Mednarodne smernice za izobraževanje in usposabljanje šolskih knjižničarjev
  • Novi Nacionalni standardi za šolske knjižnice v Združenih državah Amerike: integrirano učenje in rast za inovativno pripravo šolskih knjižničarjev
  • Razvoj in raba standardov za izboljšanje izobraževanja šolskih knjižničarjev
 • Izobraževanje strokovnjakov v šolskem knjižničarstvu
  • Od učitelja do učitelja-knjižničarja: pridobivanje znanja, veščin in odnosov za vodenje v šoli
  • Začetno usposabljanje učiteljev-knjižničarjev v Franciji: k izgradnji fasetne poklicne identitete
  • Priprava strokovnjakov za šolske knjižnice z uporabo hibridnega učnega modela
 • Spreminjanje poteka izobraževanja in usposabljanja v šolskem knjižničarstvu
  • Poti za šolsko knjižničarsko izobraževanje in usposabljanje na Japonskem
  • Hoja naprej, hoja v krogu: izobraževanje za učitelje-knjižničarje v Bocvani, od leta 1962 do danes
  • Reforme v izobraževanju za šolske knjižničarje na Kitajskem
 • Permanentno izobraževanje in stalni strokovni razvoj
  • Stalni strokovni razvoj šolskih knjižničarjev na Hrvaškem
  • Rastoči voditelji: vsedržavne akademije za razvoj vodenja za šolske knjižničarje
  • Izgradnja in vzdrževanje mreže šolskih knjižnic na Portugalskem: vloga strokovnega razvoja
  • Regionalne delavnice: sodelovalni strokovni razvoj za knjižničarje na delovnem mestu v Južni Karolini, ZDA

Publikacija je dostopna v zavihku Založništvo.

Accessibility