Knjižnica naslovnica

Tematska številka revije Knjižnica

V uredništvu revije Knjižnica smo se odločili, da izzivom odprte znanosti in vlogi knjižnic pri iskanju skupnih rešitev na področju odprte znanosti namenimo pozornost v obliki posebne tematske številke. Zato vabimo vse zainteresirane domače in tuje avtorje, da svoje poglede, razmišljanja, izkušnje in predloge rešitev prispevajo v obliki izvirnih ter preglednih znanstvenih, pa tudi strokovnih prispevkov, ki lahko vsebinsko nagovarjajo najširši spekter vprašanj odprte znanosti, od politik odprte znanosti, odprtih objav, odgovornega ravnanja z raziskovalnimi podatki, občanske znanosti do že omenjenih metod vrednotenja znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti oziroma z uporabo odgovornih metrik. Dobrodošli so tudi prispevki o delovanju infrastruktur odprte znanosti (na primer repozitoriji).

K oddaji prispevkov vabimo najširši krog avtorjev ne le s področja bibliotekarstva, saj se z izzivi odprte znanosti srečujejo tudi drugod.

Pomembni datumi 

  • Predloge prispevkov sprejemamo do: 30. september 2023 
  • Informacija avtorjem o sprejetju predloga: 31. oktober 2023 
  • Rok za pošiljanje končanih celotnih prispevkov: 31. december 2023 
  • Rok za informacijo o sprejetju/nesprejetju prispevka in za recenzije: 31. januar 2024  
  • Rok za končni popravljen prispevek: 31. marec 2024 

Navodila in druge informacije so na voljo v celotnem besedilu razpisa. V primeru vprašanj ali nejasnosti lahko kontaktirate gostujoča urednika mag. Dunjo Legat in mag. Mira Pušnika.


Vljudno vabljeni k oddaji prispevkov!

Accessibility