V slovo

V slovo: mag. Jože Kokole

Le mesec po 86. rojstnem dnevu se je za vedno poslovil naš kolega in prijatelj Jože Kokole. Bil je eden od pionirjev avtomatiziranega poslovanja knjižnic, knjižničnega informacijskega sistema in knjižničnih mrež.

Pogreb bo na ljubljanskih Žalah, v petek 18. avgusta 2023, ob 10.00 izpred Plečnikove poslovilne vežice sv. Jožefa.

Od leta 1964 do 1974 je deloval v Centralni tehniški knjižnici v Ljubljani, leta 1976 pa se je zaposlil v Narodni in univerzitetni knjižnici, kjer je bil najprej vodja Centralnega kataloga, kasneje pa svetovalec v takratni Enoti za razvoj knjižničarstva. Med leti 1987/88 in 1990/91 je bil višji predavatelj informatike na Oddelku za bibliotekarstvo na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Bil je tudi član Društva bibliotekarjev Slovenije in kasneje Društva bibliotekarjev Ljubljana. Desetletje je sodeloval tudi v Bibliotekarski terminološki komisiji in pri pripravi Bibliotekarskega terminološkega slovarja. Leta 1977 je prejel nagrado Kalanovega sklada za delo Bibliografska kontrola disertacij v Jugoslaviji, leta 1988 pa je prejel Čopovo diplomo.

Vir fotografije: Facebook

Accessibility