Naročanje in oglaševanje

CENIK IN INFORMACIJE O NAROČANJU

Revija Knjižnica izhaja praviloma štirikrat letno, dve enojni in ena dvojna številka. Poleg rednih številk revija izdaja tudi posebne številke. Na revijo se je mogoče naročiti za najmanj eno leto. Po izteku enega leta je mogoče revijo pisno odpovedati.


Letna naročnina:

  • 33,00 EUR za posameznike,
  • 7,00 EUR za upokojence in študente,
  • 36,00 EUR za pravne osebe in naročnike iz tujine,
  • posebna ponudba.

Člani bibliotekarskih in sorodnih društev oziroma drugih pravnih oseb, ki so redni člani Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, so naročnino poravnali s plačilom letne članarine.

Za prejemanje revije izpolnite naročilnico in jo pošljite:

  • po pošti na naslov uredništva: Uredništvo revije Knjižnica, Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana;
  • ali po e-pošti: revija.knjiznica@nuk.uni-lj.si.

Informacije in reklamacije: Polona Marinšek (e-pošta: polona.marinsek@nuk.uni-lj.si , tel. 01 2001 160)

OGLAŠEVANJE
Oglase lahko naročite po e-pošti: revija.knjiznica@nuk.uni-lj.si.

Cenik oglaševanja:

  • velikost oglasa 11 × 19 cm: 400,00 EUR,
  • velikost oglasa 11 × 9,5 cm: 200,00 EUR,
  • velikost oglasa 5,5 × 9,5 cm: 100,00 EUR.