Uredništvo

Organi revije v mandatnem obdobju 2013-2017:

Glavna urednica:
Damjana Vovk (Narodna in univerzitetna knjižnica)
e-pošta: damjana.vovk@nuk.uni-lj.si

Odgovorni urednik:
dr. Gorazd Vodeb (Narodna in univerzitetna knjižnica)
e-pošta:gorazd.vodeb@nuk.uni-lj.si

Uredniški odbor:
dr. Melita Ambrožič (Narodna in univerzitetna knjižnica),
mag. Doris Dekleva Smrekar (Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani),
dr. Anja Dular (Narodni muzej Slovenije),
Romana Fekonja (Zavod RS za šolstvo),
dr. Primož Južnič (Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani),
mag. Aleš Klemen (Mestna knjižnica Ljubljana),
dr. Zdenka Petermanec (Univerzitetna knjižnica Maribor).

Mednarodno uredništvo:
dr. Boris Bosančić, Oddelek za informacijske znanosti, Filozofska fakulteta Univerze v Osijeku (Hrvaška),
dr. Wolfram Horstmann, Državna in univerzitetna knjižnica Univerze v Göttingenu (Nemčija),
dr. Sofija Klarin Zadravec, Narodna in univerzitetna knjižnica (Hrvaška),
dr. Günter Mühlberger, Univerza v Innsbrucku (Avstrija),
dr. Kornelija Petr Balog, Oddelek za informacijske znanosti, Filozofska fakulteta Univerze v Osijeku (Hrvaška),
mag. Abigail Potter, Kongresna knjižnica (ZDA),
dr. Sigrid Reinitzer, Univerzitetna knjižnica Graz (Avstrija),
dr. Jurgita Rudžionienė, Inštitut za bibliotekarstvo in informacijsko znanost, Fakulteta za komunikacije, Univerza v Vilniusu (Litva),
dr. Mirna Willer, Oddelek za informacijske znanosti, Univerza v Zadru in Oddelek za informacijske znanosti, Filozofska fakulteta Univerze v Osijeku (Hrvaška).

Uredniški svet:
Polonca Kavčič, predsednica (Goriška knjižnica Franceta Bevka),
dr. Jerneja Ferlež (Univerzitetna knjižnica Maribor),
Luana Malec (Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper),
Magdalena Svetina Terčon (Kosovelova Knjižnica Sežana),
Marijana Abe.