Prost dostop do dosežkov slovenskih znanstvenikov

14,00€
SKU: Prost dostop do dosežkov slovenskih znanstvenikov

SKUPNO posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice in Sekcije za visokošolske knjižnice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (4 ; 2010 ; Ljubljana)
Prost dostop do dosežkov slovenskih znanstvenikov : zbornik prispevkov 4. skupnega posvetovanja Sekcije za specialne knjižnice in Sekcije za visokošolske knjižnice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije = Open access to the achievements of Slovenian scientists : proceedings of 4th Joint Conference of the Special Libraries Section and the Academic Libraries Section of the Slovenian Library Association, [Ljubljana, 27. in 28. oktober 2010] / [urednika Igor Zemljič, Maja Božič]. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2010. - 192 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-961-6683-15-9, COBISS.SI-ID 252883456

Iz vsebine:

  • Iryna Kuchma: Open access and the evolving scholarly communication environment
  • Niamh Brennan: The CRIS and the repository; national portal for open access to research
  • Bas Savenije: Gaining momentum for Open Access: an overview of initiatives and projects
  • Maja Bogataj Jančič: Prost dostop in upravljanje avtorskih pravic na slovenskih univerzah
  • Aleksander Pavko: Acta Chimica Slovenica - slovenska znanstvena revija z največjim faktorjem vpliva
     
List price: 14,00€
Cena 14,00€