Kakovost v visokošolskih in specialnih knjižnicah

14,00€
SKU: Kakovost v visokošolskih in specialnih knjižnicah

[urednica Maja Božič]. Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2008. 151 str.
ISBN 978-961-6683-04-3, COBISS.SI-ID 241170432
 

Iz vsebine:

  • Bawden, D., Robinson, L., Calvert, A: Value and impact: new trends in evaluating library and information services
  • Poll, R.: Quality management in academic libraries
  • Kovač, P.: Modeli odličnosti kot orodje izboljšav v javnem sektorju
  • Strle-Vidali, M.: Predstavitev zahtev standarda ISO 9001 : 2000: načela vodenja kakovosti in poslovne odličnosti
     
List price: 14,00€
Cena 14,00€