Sekcije v ZBDS

Sekcije so stalna delovna telesa Zveze. Zveza ima sekcije po vrstah knjižnic in po vrsti knjižničarske dejavnosti.

Naloga sekcij je proučevanje in razreševanje teoretičnih in praktičnih vprašanj s posameznih področij knjižničarske oziroma informacijske dejavnosti ter usklajevanje strokovnega dela na področju svojega delovanja.

Sekcije imajo evidentirano članstvo, za včlanitev se izpolni pristopna izjava. Članarine za vključitev v delo sekcij ni. Član sekcije lahko postane član društva ali druge pravne osebe, vključene v ZBDS, ali častni član ZBDS. Posameznik je lahko istočasno član največ treh sekcij.

Pristopna izjava za članstvo v sekciji