Skladi in nagrade

Zveza podeljuje svojim članom javna priznanja in nagrade za dosežene rezultate na področju knjižničarstva: Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete, nagrade Kalanovega sklada ter Goropevškove nagrade.

Čopove diplome in Čopova priznanja so najvišje državne nagrade za izjemne uspehe na področju knjižničarstva, ki so širšega družbenega pomena in prispevajo k napredku stroke. Čopova plaketa se podeli tistim podpornikom (sponzorjem, donatorjem, društvom, ustanovam ipd.) Zveze, ki s svojimi aktivnostmi spodbujajo in podpirajo delovanje Zveze.

Namen Kalanovega sklada je z nagradami spodbujati izdelavo in publiciranje strokovnih in znanstvenih del s področja bibliotekarske in informacijske znanosti.

Goropevškove nagrade so nagrade za izjemne uspehe na področju domoznanstva in kulturne dediščine, ki so širšega družbenega pomena in prispevajo k napredku domoznanske dejavnosti v knjižnicah.

V okviru Zveze deluje tudi Stepišnikov sklad, katerega namen je pospeševanje razvoja, strokovnega dela in promocije na področju potujočega knjižničarstva.

Spominski sklad dr. Bruna Hartmana
je štipendijski sklad, ki v spomin na osrednjo osebnost slovenskega knjižničarstva in sopobudnika študija bibliotekarskih znanosti dr. Bruna Hartmana spodbuja podiplomski doktorski študij bibliotekarske znanosti.