Kalanov sklad

Kalanov sklad že 47 let spodbuja strokovno, teoretično in raziskovalno delo slovenskih knjižničarjev. Ustanovljen je bil leta 1974 v spomin na delo zaslužnega slovenskega knjižničarja in vzgojitelja Pavla Kalana, ki je s svojim delom pustil sledi v Slovanski knjižnici, NUK in vsej slovenski bibliotekarski stroki. Nagrajenci so razglašeni na dan rojstva Pavla Kalana (16. januar 1900), nagrade pa bodo podeljene na obletnico njegove smrti, 11. junija 2022.

Nagrajencem iskreno čestitamo!


Kalanov sklad je spominski sklad, ki so ga ustanovili slovenski knjižničarji na zborovanju dne 7. 11. 1974 v Ljubljani. Sklad deluje od leta 1984 v okviru Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, kjer je tudi njegov sedež. Namen Kalanovega sklada je, da v spomin na delo zaslužnega slovenskega knjižničarskega delavca in vzgojitelja Pavla Kalana pospešuje individualno in skupinsko strokovno, teoretično in raziskovalno delo slovenskih knjižničarjev. Kalanov sklad ima individualne in kolektivne člane.

Prvi Odbor Kalanovega sklada se je oblikoval na seji 21. februarja 1975. Za predsednika je bil imenovan Jaro Dolar, kot člani pa: Marijan Brecelj, Breda Filo, Jelica Jugovič in Miloš Rybar (tajnik). Iz zapisnika odbora razberemo, da je bila prva članica sklada ga. Lea Grabrijan iz Metlike, od knjižnic se je prva odzvala Ljudska knjižnica Črnomelj, Goriška knjižnica France Bevk iz Nove Gorice pa je kot pobudnica ustanovitve sklada obljubila prvi denarni prispevek. Prva razpisana nagradna tema je bila: »Kako najdem knjigo«. Na razpis se ni prijavil nihče, zato ga je sklad ponovil in razpisal prosto izbrano temo s področja knjižničarstva. Prvo nagrado Kalanovega sklada je prejel leta 1977 mag. Jože Kokole za delo »Bibliografska kontrola disertacij v Jugoslaviji«. Sklad pa je začel z rednim podeljevanjem nagrad šele po letu 1984, ko se je tedanje Društvo bibliotekarjev Slovenije preoblikovalo v pokrajinska društva in njihovo Zvezo.
Način delovanja sklada določa Pravilnik Kalanovega sklada.


Pristopna izjava