Obdelava in dostopnost domoznanskega gradiva v slovenskih knjižnicah

Povabilo na delovno srečanje na temo


Obdelava
in dostopnost domoznanskega gradiva v slovenskih knjižnicah

(9. junij 2021, ZOOM)

Knjižnico Ivana Potrča Ptuj in Sekcija za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS vabita na delovno srečanje z naslovom Obdelava in dostopnost domoznanskega gradiva v slovenskih knjižnicah. Domoznanske zbirke s svojo specifičnostjo in raznolikostjo predstavljajo izziv tako na področju obdelave gradiva, kakor tudi na področjih varovanja in omogočanja dostopnosti gradiva uporabnikom.
Namen delovnega srečanja je podrobneje osvetliti nekatera pomembna vprašanja, s katerimi se soočajo skrbniki domoznanskih zbirk v slovenskih knjižnicah.
V prvem delu srečanja bomo pregledali obstoječe prakse varovanja, pogojev dostopa in reproduciranja domoznanskega gradiva v knjižnicah in skušali narediti prve korake v smeri večje enotnosti v prihodnje. Ker imajo domoznanske zbirke precej stičnih točk z arhivskim gradivom, se bomo seznanili tudi z arhivsko prakso.
Drugi del srečanja bo posvečen problematiki enotne bibliografske obdelave rokopisov in zapuščin v slovenskem knjižničnem sistemu, za katero doslej nismo imeli ustreznih strokovnih usmeritev za urejanje in bibliografsko obdelavo na nacionalni knjižnični ravni. Na to smo opozorili že v okviru delovnega srečanja na Ptuju leta 2019, ko smo pripravili tudi javni poziv k čimprejšnji izdelavi smernic oz. dogovorov. V Narodni in univerzitetni knjižnici v okviru posebne delovne skupine pripravljajo pravila za urejanje in bibliografsko obdelavo rokopisnega gradiva, zapuščin in tvorjenih zbirk v sistemu COBISS.SI, ki bodo na srečanju tudi podrobneje predstavljena.

Delovno srečanje bo potekalo v sredo, 9. junija 2021, ob 10. uri na spletu preko aplikacije Zoom. Udeležba na dogodku je brezplačna. Prijave sprejemamo do vključno 8. junija 2021.
Na dogodek se prijavite na povezavi (prijavnica je v angleščini).
Po prijavi boste prejeli ZOOM povezavo na dogodek. Po izvedenem dogodku boste prejeli potrdilo o udeležbi na ime in elektronski naslov, naveden na prijavnici.
Vljudno vabljeni!Več informacij dobite pri Klaudiji Sedar ali Miri Petrovič.