Program - Kongres ZBDS 2017

Povezovanje. Sodelovanje. Skupnosti
Ustvarimo državo bralcev

(Podčetrtek, Olimje, 27. – 29. september 2017)

Sreda, 27. september 2017

8.00–14.00 Registracija udeležencev
 

Dvorana Primula 1+2

9.00–9.30 Otvoritev, pozdravni nagovori (video predstavitev)
9.30–10.00 Donna Scheeder, IFLA: Building a Community of Readers: Literacy in the 21st Century (video predstavitev)
10.00–10.30 Vincent Bonnet, EBLIDA: European Policies for an Open Library (prosojnice) (video predstavitev)
10.30–10.45 ODMOR
10.45–11.15 mag. Breda Podbrežnik Vukmir: Povezanost kulturnih politik in bralne kulture v splošnih knjižnicah (prosojnice) (video predstavitev)
11.15–11.45 mag. Tatjana Likar: Zrcalce, zrcalce na steni povej ... : je dostopnost branja enaka za vse, tudi za slepe in slabovidne? (prosojnice) (video predstavitev)
11.45–12.05 EBSCO, Neil Block, Vice President for Discovery Innovation: FOLIO: the what and how of the new library services platform (prosojnice) (video predstavitev)
12.05–12.20 ODMOR
  moderira dr. Sabina Fras Popović
12.20–12.50 dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič: Soustvarimo šolo bralcev (video predstavitev)
12.50–13.20 Ivan Kanič: Slovenski knjižničarji berejo. Kaj, kako in koliko? (prosojnice) (video predstavitev)
13.20–13.50 dr. Igor Saksida: Sodelovanje bralne skupnosti pri dialoškem bralnem dogodku (prosojnice) (video predstavitev)
13.50–14.05 Žiga Cerkvenik: #IFLAGlobalVision – skupaj ustvarjamo prihodnost (video predstavitev)
14.05–15.10 KOSILO
 

Dvorana Primula 1

Dvorana Primula 2

  moderira Nataša Knap moderira Simona Resman
15.10–15.40 dr. Fanika Krajnc-Vrečko: Cerkvene knjižnice in limbuška čitalnica, gojišča bralne kulture do srede 19. stoletja (prosojnice) (video predstavitev) dr. Polona Vilar, dr. Gorazd Vodeb, Milena Bon: Proaktivna splošna knjižnica: slovenske splošne knjižnice, bralna pismenost in bralna kultura (video predstavitev)
15.40–16.10 dr. Marija Zlatnar Moe, dr. Tanja Žigon, dr. Tamara Mikolič Južnič: Slovenščina v središču (prosojnice) (video predstavitev) dr. Dragica Haramija: V objemu besed: projekt za spodbujanje družinskega branja (prosojnice) (video predstavitev)
16.10–16.40 dr. Ivanka Stričević, Ivana Perič: Informacijska pismenost i razvoj kritičkog mišljenja (prosojnice) (video predstavitev) dr. Uroš Grilc: Razpoka v slovenski bralni kulturi: branje mladih kot največji izziv za vzpostavitev "dežele bralcev" (prosojnice) (video predstavitev)
16.40–17.10 dr. Dejana Golenko, dr. Polona Vilar, dr. Ivanka Stričević: Strateški dokumenti – okvir za oblikovanje kvalitetnih programa informacijskog opismenjavanja studenata: studija slučaja na pravnim fakultetima u Republici Hrvatski (video predstavitev) dr. Katarina Švab: Uporabniki – ali jih poznamo dovolj?: tri uporabniške študije o načinih izbire leposlovja v knjižnicah (video predstavitev)
17.10–17.40 Vesna Lorenc, Sandra Kurnik Zupanič: Učbenik ali »best seller«: bralne navade študentov Univerze v Mariboru (prosojnice) (video predstavitev) Tatjana Pristolič, dr. Jan Pisanski: Literarne prireditve v knjižnici med teorijo in prakso: analiza in načrtovanje (prosojnice) (video predstavitev)
  Dvorani Angelica in Erica
17.50–19.30 Razvoj revije Knjižnica v ogledalu časa: okrogla miza z uredniki ob 60-letnici izhajanja
moderira Ivan Kanič (video predstavitev)

19.30–20.30 Večerja (Jedilnica hotela)

Dvorana Primula 1+2

21.00: Podelitev nagrade Kalanovega sklada in najvišjih strokovnih nazivov v knjižnični dejavnosti


Četrtek, 28. september 2017

7.30–14.00 Registracija udeležencev
 

Dvorana Primula 1+2

  moderira dr. Maja Žumer
8.30–9.00 dr. Polona Vilar: Apel podobo na ogled postavi: 30-letnica Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo: študij v preteklosti in danes (video predstavitev)
9.00–9.30 dr. David Bawden: London and Ljubljana: a continuing collaboration (video predstavitev)
9.30–10.00 dr. Ivanka Stričević, dr. Franjo Pehar: Suradnja kao ključna točka uspješnih akademskih nastojanja: od Ljubljane do Zadra i natrag (video predstavitev)
10.00-10.20 Clarivate Analytics: Miguel Garcia: Web of Science APIs: Your Door to Research Big Data (video predstavitev)
10.20–10.35 ODMOR
  moderira dr. Jan Pisanski
10.35–10.50 dr. Primož Južnič: Raziskovanje na področju katedre za bibliotekarstvo (prosojnice) (video predstavitev)
10.50–11.05 dr. Maja Žumer: Raziskovanje na področju katedre za informacijsko znanost (prosojnice) (video predstavitev)
11.05–11.25 dr. Miha Kovač, dr. Andrej Blatnik: Raziskovanje na področju katedre za knjigarstvo (prosojnice) (video predstavitev)
11.25–11.40 ODMOR
  moderira dr. Katarina Švab
11.40–11.55 Patricia Rupar: Obračanje strani: od knjižnih do spletnih polic (video predstavitev)
11.55–12.10 Sonja Žakelj: O starem študiju, usvojenih znanjih in delovnem okolju, izkušnjah z našimi diplomanti na praksi (video predstavitev)
12.10–12.25 dr. Sabina Fras Popović: Znanje je biti človek (Zlatko) (video predstavitev)
12.25–12.55 Mladi raziskovalci in doktorski študenti: Tjaša Jug: Po hitrem postopku: priložnosti in ovire mladih raziskovalcev (izvleček) (prosojnice) (video predstavitev); Hyeonsook Ryu: What is different? Sloevnian and Korean library legislation (video predstavitev)
12.55–13.10 ELSEVIER: Peter Porosz: Curiosity Formalized Further – Science of Science Policy, supported by Elsevier (video predstavitev)
13.10–14.30 Perspektive visokošolskega izobraževanja in zaposlovanja: okrogla miza, moderira dr. Primož Južnič, sodelujejo: dr. Melita Ambrožič (NSKD), Vesna Horžen (ZSK), mag. Miro Pušnik (CTK), mag. Tatjana Likar (MK), dr. Vesna Čopič (MIZŠ), Zdenko Kafol (ZSZ) (video predstavitev)
14.30–15.40 KOSILO
   
 

Dvorana Angelica

Dvorana Primula 2

    moderira mag. Urška Bajda
15.40–16.10

Delavnica Elsevier (video predstavitev)

mag. Savina Zwitter: Medgeneracijsko branje v srednji šoli (prosojnice) (video predstavitev)
16.10–16.40 mag. Mateja Drnovšek: Branje za znanje (prosojnice) (video predstavitev)
 

Dvorana Primula 1

Dvorana Primula 2

  moderira Tomaž Bešter moderira dr. Polona Vilar
16.40–17.10 Predstavitev projektov JAK (prosojnice) (video predstavitev) Mojca Kerin Maglica, Milena Vodopivec: Lutke kot del knjižne vzgoje (prosojnice) (video predstavitev)
17.10–17.40 Marko Hercog: Priporočilni sistemi v e-knjižnicah (prosojnice) (video predstavitev) Martina Klemenčič: Sodelovanje knjižnice z lokalno skupnostjo: predstavitev projekta Knjižnica – srce mesta Tržiča (video predstavitev)
17.40–18.10 Andreja Kavčič: Založništvo včeraj, danes in jutri (predstavitev Društva slovenskih založnikov) (prosojnice) (video predstavitev) Mojca Debevc: Branje in pozorno poslušanje s pomočjo terapevtskega psa (prosojnice) (video predstavitev)
18.10–18.40 Predstavitev Bralnega društva Slovenije (prosojnice) (video predstavitev) Zdenka Žigon: Beremo v naročju staršev (prosojnice) (video predstavitev)
18.40–19.10 Predstavitev: Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS (prosojnice) (video predstavitev) Damjana Mustar: Prostovoljci – promotorji branja
  Dvorana Erica
15.40–16.40 Volilni občni Zbor ZBDS

19.00–20.15 Večerja (Jedilnica hotela)

  Dvorana Primula 1+2
20.30- Ko se ujamemo v zgodbi, knjigi in knjižnici: literarni dogodek, moderira Darka Tancer Kajnih

Petek, 29. september 2017

7.30–12.00 Registracija udeležencev
 

Dvorana Primula 2

  moderira mag. Dunja Legat
8.00–8.30 dr. Peter Kraker: The Vienna Principles: Towards a Shared Vision of Open Scholarly Communication (video predstavitev)
8.30–9.00 Divina Frau-Meigs, Université Sorbonne Nouvelle, France: Libraries as beacons for Media and Information Literacy and catalysts for digital transition (video predstavitev)
9.00–9.30 Milena Bon: Razvoj bralne pismenosti – nova nacionalna strategija (prosojnice) (video predstavitev)
9.30–10.00 mag. Davor Bračko, Robert Vehovec: COBISS+ (video predstavitev)
10.00–10.15 Emerald: Wendy Knox: Bringing Research to Life – the Library as the 21st Century Research Hub (prosojnice) (video predstavitev)
10.15–10.30 ODMOR
  moderira Vesna Horžen
10.30-11.00 Konrad (Vojko) Zadravec, Ida Mlakar Črnič, mag. Darja Lavrenčič Vrabec, Kristina Picco, Katja Kemperle: Razmisleki o branju in mladinskem knjižničarstvu (prosojnice) (video predstavitev)
11.00–11.30 dr. Barbara Pregelj: O občih mestih, povezanih z branjem (prosojnice) (video predstavitev)
11.30–12.00 dr. Veronika Rot Gabrovec: Od Kmetskih slik do Ljubezni na seniku?: razmišljanje o Državi bralcev (prosojnice) (video predstavitev)
12.00–12.30 Tanja Tuma: Sovražni govor in odgovornost kulturnih posrednikov za njegovo širitev (prosojnice) (video predstavitev)
12.30–13.00 Alenka Veler: Hoja za bralci (prosojnice) (video predstavitev)
13.00–13.15 ODMOR
  moderira Urška Lobnikar Paunović
13.15–13.45 Saša Vidmar: Informacijsko (ne)pismeni bibliotekarji (prosojnice) (video predstavitev)
13.45–14.15 Urška Bonin: Berimo z Rovko Črkolovko: bralno tekmovanje za petošolce (prosojnice) (video predstavitev)
14.15–14.45 Simona Šoštar: Alica v čudežni deželi ali kako sem odkrivala opis delovnih nalog šolskega knjižničarja (video predstavitev)
14.45–15.00 Zaključek kongresa
15.00-16.00 KOSILO