Mednarodni mesec šolskih knjižnic

Povezovanje skupnosti in kultur
(oktober 2017)

Mednarodno združenje šolskih knjižničarjev (IASL - International Association of School Librarianship) tudi letos vabi k praznovanju in promociji šolskih knjižnic. V slovenskem prostoru bo projekt že 10. leto izpeljala Sekcija za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije.

Letošnje geslo "Povezovanje skupnosti in kultur" opozarja na povezovalni pomen šolskih knjižnic. Šolske knjižnice so nujno potrebne pri razvoju medosebnih kompetenc, spodbujanju k strpnosti s sprejemanjem drugačnosti in pri razvoju posameznikovega kritičnega mišljenja, šolski knjižničarji pa so pomemben člen med učencem, učitelji in starši s sodelovanjem pri medpredmetnem poučevanju, razvijanju učnih strategij, razvijanju različnih vrst pismenosti, razvijanju kritičnega mišljenja in ostalih kompetenc, ki so potrebne za delovanje v današnji družbi.
S praznovanjem mednarodnega meseca šolskih knjižnic lahko spodbudimo k razmišljanju o široki paleti dejavnosti, s katerimi knjižnice učence in starše opremljajo za življenje. Leta 1999 so knjižničarji začeli praznovati svoj mednarodni dan na četrti ponedeljek v oktobru, v Sloveniji smo ga prvič praznovali leta 2007, 22. oktobra. Ker se je praznovanju pridruževalo čedalje več držav, se je leta 2008 odbor odločil, da praznovanje prilagodi lokalnemu okolju. James Henri, predsednik IASL, je ugotovil:
»Mednarodni dan šolskih knjižnic je dejansko prerasel v mednarodni mesec šolskih knjižnic. To pomeni, da knjižničarji sami lahko izberete ali dan ali teden ali celo ves mesec in ga napolnite z dejavnostmi, posvečenimi vaši knjižnici in s tem, kar šolska knjižnica pomeni šolski skupnosti.«

Mednarodni mesec šolskih knjižnic omogoča pristojnim za šolske knjižnice, da izberejo dan v oktobru, ki najbolj ustreza njihovi posebni situaciji, ko lahko praznično poudarijo pomembnost šolskih knjižnic. Vse slovenske šolske knjižničarje in knjižničarke vabimo, da se pridružite in z obiskovalci knjižnic praznujete. Kako? Idej vam zagotovo ne manjka, lahko pa jih izberete iz predlogov v prilogi. Morda vam bodo v pomoč tudi gesla iz preteklih let:

  • 2007 - Učenje - okrepljeno z energijo šolske knjižnice,
  • 2008 - Pismenost in učenje v tvoji šolski knjižnici,
  • 2009 - Šolske knjižnice: panorama, zgodba zgodb,
  • 2010 - Odprtost raznovrstnim izzivom – to so šolske knjižnice,
  • 2011 - Šolske knjižnice opolnomočajo učence za življenje,
  • 2012 - Šolske knjižnice – vez med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo,
  • 2013 - Šolske knjižnice: vstop v življenje,
  • 2014 - Šolske knjižnice: srce šole,
  • 2015 - Šolske knjižnice so zakon,
  • 2016 - Naučite se razvozlati svoj svet.

Kdaj?
Slovenski knjižničarji lahko praznovanja pričnemo že prve dni oktobra ob tednu otroka. S praznovanjem želimo slovensko javnost opozoriti na delo šolskih knjižnic in izpostaviti njihov pomen pri pridobivanju in povezovanju znanja, omogočanju empatije, treningu socialnih veščin učencev in dijakov ter s tem spodbujati povezovanje skupnosti in kultur.

Vabimo vas, da se pridružite skupnosti praznujočih in se odločite za izvedbo projekta.

Poročilo o izvedenih dejavnostih pošljite mag. Urši Bajda, članici izvršnega odbora Sekcije za šolske knjižnice, do 12. 12. 2017. Poročila lahko pošljete po elektronski pošti na naslov: knjiznica.ostc@gmail.com. Izdali bomo ePublikacijo in vsem sodelujočim pa izdali potrdila o sodelovanju.