Navodila avtorjem

Posvetovanje sekcij Zveze bibliotekarskih društev Slovenije

»UPORABNIK V KONTEKSTU SPREMEMB«

Spoštovani avtorji!
Programski in organizacijski odbor letošnjega Posvetovanja sekcij ZBDS vas prosita za upoštevanje naslednjih navodil pri pripravi in oddaji vaših prispevkov. Opozarjamo vas, da pri pripravi prispevka upoštevate nosilno temo posvetovanja, tj. Uporabnik v kontekstu sprememb.

Pomembni datumi za časovno usmeritev:

 • Vaše razširjene izvlečke pričakujemo do 8. februarja 2020 (izvleček oddate s pomočjo spletnega obrazca).
 • O vašem sodelovanju v programu posvetovanja vas bomo obvestili do 29. februarja 2020.
 • V primeru, da boste izbrani v program posvetovanja, bomo celotno besedilo vašega prispevka (največ 1 AP) pričakovali do 9. maja 2020.

Pri pripravi polnih besedil prispevkov upoštevajte navodila za pripravo prispevkov v reviji Knjižnica. Zbornik polnih besedil prispevkov bomo izdali, če bomo v roku prejeli večino prispevkov, ki bodo pripravljeni v skladu z navodili. S polnim besedilom prispevka pa lahko kandidirate tudi za objavo v reviji Knjižnica. Izvlečki in predstavitve bodo dostopne na spletni strani ZBDS.

Oddaja razširjenega izvlečka (do 8. februarja 2020):

 • poleg imena in priimka avtorja (avtorjev) prispevka navedite tudi točne podatke o instituciji (naziv in kraj), iz katere prihajate, e-naslov avtorja (avtorjev) ter do 30 besed o vsakem od avtorjev prispevka;
 • naslov prispevka naj bo naveden v slovenskem in angleškem jeziku
 • izvleček naj obsega do največ 700 besed, besedilo je lahko razdeljeno v odstavke;
 • v izvlečku opišite osnovni namen raziskave, omenite, kako je bila raziskava izvedena, ugotovitve oz. glavne rezultate raziskave ter bistvene sklepe; vanj lahko vključite tudi priporočila za morebitne naslednje raziskave, do katerih ste prišli med raziskovanjem, in omejitve, s katerimi ste se med raziskavo srečali; 
 • izvleček naj se takoj usmeri na dejstva, pri pisanju vam bodo v pomoč izrazi »kot kažejo izsledki raziskave«, »ugotovili smo«, »potrebno bi bilo« ipd.;
 • v izvleček ne vključujte informacij, ki jih ne boste predstavili na posvetovanju, prav tako vanj ne sodijo preglednice, slike in grafikoni;
 • izvlečku naj bo dodanih nekaj ključnih besed, ki bodo povzele vsebino prispevka, UDK vrstilec ter seznam uporabljenih virov in literature;
 • pri navajanju virov in literature upoštevajte navodila, objavljena na spletni strani revije Knjižnica.

Razširjene izvlečke oddate preko spletnega obrazca.

Prezentacija in predstavitev (do 18. septembra 2020):

 • pripravljeno prezentacijo prispevka pošljite do 18. septembra 2020 na e-naslov: spela.zupanc@nuk.uni-lj.si
 • koliko časa boste imeli za predstavitev prispevka, vam bomo sporočili po oblikovanju programa posvetovanja;
 • pred, med in po sami predstavitvi upoštevajte navodila moderatorja;
 • pri pripravi prezentacije upoštevajte čas, ki ga boste imeli na razpolago za predstavitev;
 • prezentacijo lahko pripravite s programom, ki vam najbolj ustreza; pazite le, da jo bo možno predvajati na računalniku s programsko opremo MS Windows in povezavo z internetom;
 • morebitne spremembe prezentacije v zadnjem hipu lahko uredite na dan dogodka zjutraj (pred pričetkom programa).

Prvopodpisani avtor prispevka, ki prispevek tudi predstavi, je oproščen plačila kotizacije, če bo na posvetovanju ostal en ali dva dneva.

V primeru, da imate dodatna vprašanja, nam ta sporočite na e-naslov: barbara.kavcic1@gov.si.

Veselimo se sodelovanja z vami!

Ekipa ZBDS