Uporabnik v kontekstu sprememb

Posvetovanje sekcij ZBDS 2020

»Uporabnik v kontekstu sprememb«

(prestavljeno v leto 2021)

Knjižnic nikoli ne moremo obravnavati ločeno od okolja, v katerem delujejo; prav tako ne moremo govoriti o učinkovitem delu, ne da bi v enačbo umestili uporabnika. Uporabnik je intuitivno v središču naše pozornosti, a kako dobro ga zares poznamo? Ali bodoče bibliotekarje usposabljamo za delo z in v korist uporabnika? Kaj pa aktivni profesionalci v stroki? Smo učinkovit povezovalni element med uporabnikom in knjižnico? Razmišljamo o naših aktivnostih in storitvah na podlagi oprijemljivih izsledkov raziskav in v navezi z uporabnikom? Ali delujemo v njegov prid in pozitivno prispevamo k razvoju družbe? Se zavedamo, kakšen vpliv in mesto ima knjižnica v svojem okolju?
Knjižnice svoja poslanstva ter aktivne in potencialne uporabnike obravnavajo zelo različno. Izsledki raziskav, različne metode raziskovanja in uporaba rezultatov, poteki projektov ter predstavitve dobrih praks so nekatere izmed najbolj iskanih vsebin med aktivnimi bibliotekarji, ki poskušajo izboljšati in razširiti svoje knjižnične storitve za končnega uporabnika. Predstavitev uspešnih projektov, učenje iz napak (lastnih in tujih) ter rast in napredek skupnosti so ključni za razvoj naših knjižnic in bibliotekarske stroke.
Z namenom celostne obravnave problematike ter predstavitve dobrih praks in aktivnosti, ki jih knjižnice izvajajo v svojih matičnih institucijah in okolju, vas vabimo, da na Posvetovanju sekcij ZBDS 2020 predstavite prispevke na temo uporabnika in sprememb, ki vplivajo naj. V pomoč pri razmišljanju so vam lahko naslednja izhodišča:


Analize
 • Ugotavljanje potreb in interesov uporabnikov v okolju – primeri študij uporabnikov v različnih knjižnicah (različne metodologije, priprave in izvedbe raziskav)
 • Analiza matičnega okolja – rezultati študij in uporaba izsledkov
 • Storitve za potencialne uporabnike/neuporabnike knjižnic – kdo so neuporabniki knjižnic?

Izobraževanje

 • Mentorstvo kot orodje za tesnejšo povezanost stroke in/ali kolektiva (izkušnje, pristopi; pričakovanja in rezultati)
 • Prenos znanja med generacijami bibliotekarjev v delovni organizaciji in zunaj nje
 • Izobraževanje knjižničarjev za učinkovito delo z uporabniki in skupnostjo
 • Vpliv knjižnic na uporabnika in obratno – vsakodnevne spremembe

Spremembe

 • Delovanje knjižnice v spremenjenih okoliščinah – se knjižnice odzivajo na spremembe ali jih spodbujajo? (primeri in izkušnje)
 • Uporabnik ali uporabniki – prilagajanje knjižnice posamezniku ali skupnosti?
 • Prilagajanje posebnih zbirk v kontekstu spreminjajočih navad uporabnikov

Orodja

 • Orodja, ki so nastala, kot odgovor na spremembe in za izpolnjevanje novonastalih potreb
 • Oblikovanje portalov – od ideje do izvedbe
 • Tradicionalna knjižnica : digitalna knjižnica – nove pridobitve in izzivi tehnologije, ki spreminja profesijo ter naše vsakdanje delovanje in informacijsko vedenje naših uporabnikov

Vabimo vas, da predlagate tudi izvedbo delavnic, ki jih na razpisane teme izvajate v svojih ustanovah. Z izvedbo delavnice na Posvetovanju sekcij ZBDS 2020 lahko s svojimi izkušnjami in znanjem spodbudite dodaten zagon pri strokovnem delu v knjižnicah po celotni Sloveniji.

Pomembni datumi za časovno usmeritev:
•    Vaše razširjene izvlečke pričakujemo do 8. februarja 2020 (izvleček oddate s pomočjo spletnega obrazca).
•    O vašem sodelovanju v programu vas bomo obvestili do 29. februarja 2020.

•    V primeru, da boste izbrani v program, bomo (morebitno) celotno besedilo vašega prispevka (največ 1 AP) pričakovali do 9. maja 2020.

Za vas dogodek organizira:
Programski odbor: Barbara Kavčič, Maja Vunšek, Neža Podjavoršek, dr. Klaudija Sedar, mag. Urša Bajda, Urška Bonin, Nataša Knap, Saša Vidmar, Tjaša Mrgole Jukič, Damjana Vovk, Irena Sešek.
Organizacijski odbor: dr. Sabina Fras Popović, Katja Bevk, Irena Sešek, Neža Podjavoršek, Sandra Kurnik Zupanič, Urška Plaznik, mag. Branka Kerec Prekoršek, Davor Bračko, dr. Ema Dornik, Tomaž Bešter, Žiga Cerkvenik, Polona Marinšek, mag. Špela Zupanc, Matjaž Kragelj.