Uporabnik v kontekstu sprememb

Posvetovanje sekcij ZBDS 2021

»Uporabnik v kontekstu sprememb«

(21.–23. september 2021, preko spleta)