Standardi in knjižnice, 2018

Strokovno posvetovanje sekcij ZBDS
»Standardi in knjižnice«
(27. in 28. september 2018, Hotel City Maribor)

Četrtek, 27. september 2018

8.00 – 12.00 Registracija udeležencev
9.30 – 10.00 pozdravni nagovori
10.00 – 10.45 mag. Darja Lavrenčič Vrabec (Mestna knjižnica Ljubljana), Čopova nagrajenka
10.45 – 11.30 Maja Logar (Mariborska knjižnica), Čopova nagrajenka
11.30 – 12.15 dr. sc. Dunja Holcer (predsjednica Hrvatskoga knjižničarskog društva): Izdavačka djelatnost Hrvatskoga knjižničarskog društva s posebnim osvrtom na IFLA-ina izdanja
12.15 – 12.30  EBSCO
12.30 – 13.30 ODMOR ZA KOSILO
 

Dvorana A (Sekcije za splošne knjižnice, šolske knjižnice in mladinske knjižnice)

13.30 – 14.00 dr. Gorazd Vodeb (Narodna in univerzitetna knjižnica): Raziskava o doseganju Standardov za splošne knjižnice 2005–2017: izbrani poudarki
14.30 – 15.00 mag. Marijan Špoljar (Mestna knjižnica Ljubljana): V zrcalu (splošna knjižnica in metodologije uporabe kvalitativnih in kvantitativnih podatkov v načrtovanju strategije)
15.00 – 15.30 mag. Breda Podbrežnik Vukmir (Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik): Strateško načrtovanje in Nova strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (2018–2028)
15.30 – 16.00 mag. Ana Zdravje (Mestna knjižnica Ljubljana): Proaktivne knjižnice v lokalnem okolju in knjižnične vloge
16.00 – 16.30 ODMOR
16.30 – 17.00 Maja Vunšek (Mestna knjižnica Kranj): Splošne knjižnice in poklic neštetih možnosti
17.00 – 17.30 Andreja Urbanec (Osnovna šola Orehek): KIZ – ko knjižničar postane učitelj svojega področja
17.30 – 18.00 Katarina Jesih Šterbenc (Gimnazija Moste in Gimnazija Poljane): (Ne)pripadnost bibliotekarski stroki
 

Dvorana B (Sekcija za visokošolske knjižnice, Sekcija za specialne knjižnice)

13.30 – 14.00 dr. Erika Rustja (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS): Strategija razvoja slovenskih visokošolskih knjižnic
14.30 – 15.00 dr. Melita Ambrožič (Narodna in univerzitetna knjižnica): Strokovni standardi in visokošolske knjižnice
15.00 – 15.30 mag. Branka Kerec (Univerzitetna knjižnica Maribor), Leja Borovnjak (Teološka fakulteta, UL), Martina Kerec (Fakulteta za socialno delo, UL), Nataša Knap (Fakulteta za varnostne vede, UM), Darko Majcenović (Centralna medicinska knjižnica, MF, UL), Kristina Pritekelj (Osrednja humanistična knjižnica, FF, UL): Uporaba strokovnih standardov in priporočil za organizacijo, delovanje in evalvacijo visokošolskih knjižnic (za obdobje 2012–2020) v visokošolskih knjižnicah
15.30 – 16.00 Sandra Kurnik Zupanič, Sandra Grajfoner, Jerneja Grašič (Univerzitetna knjižnica Maribor): Desetletje samoevalvacije v UKM
16.00 – 16.30 ODMOR
16.30 – 17.00 Violetta Bottazzo: Od prvih standardov do danes: zgodovinski pregled razvoja standardov v specialnih knjižnicah v Sloveniji
 
17.00 – 17.30 dr. Alenka Kavčič Čolić (Narodna in univerzitetna knjižnica): Trenutno stanje standardov za specialne knjižnice v Sloveniji
21.00 - Mreženje v praksi

 

Petek, 28. september 2018

8:00 – 9:00 Registracija udeležencev
9.00 – 9.30 Romana Muhvič Šumandl, Tatjana Žnidarec (IZUM): Šolske knjižnice v sistemu COBISS.SI
9.30 – 10.00 Marjan Gujtman (Ministrstvo za kulturo RS): Standardi MIK pri državnem sofinanciranju nakupa ali obnove bibliobusov za potrebe  splošnih knjižnic
10.00 – 10.30 Dunja Marija Gabriel (Savjetnica za narodne knjižnice, Hrvatski zavod za knjižničarstvo, Centar za razvoj knjižnica i knjižničarstva): Standard za narodne knjižnice - temelj razvoja suvremenih narodnih knjižnica u Hrvatskoj 
10.45 – 12.00 Poročila EBLIDA, LIDA, Next Library, ALA
11.45 – 12.00 Clarivate
12.00 – 12.30  ODMOR

 

Dvorana A (Sekcija za splošne knjižnice, sekcija za šolske knjižnice)

12.30 – 13.00 Milena Bon (Narodna in univerzitetna knjižnica): Kje smo – analiza okolja
13.00 – 13.30 Irma Krečič Slejko (Osnovna šola Dobravlje): Kam sežejo lovke šolske knjižnice?
13.30 – 14.00 Maja Lesar, Maja Kenda (Mestna knjižnica Kranj): Analiza programov in model profila moderatorja družinske pismenosti v splošnih knjižnicah
14.00 – 14.30 Mirjana Čubaković (Osnovna škola Budaševo Topolovac-Gušće): Čitanje bez granica = Branje ne pozna meja

 

Dvorana B (Sekcija za visokošolske knjižnice, sekcija za specialne knjižnice)

12.30 – 13.00 Edita Bačić (Pravni fakultet, Sveučilište u Splitu): Standardi v specialnih in visokošolskih knjižnicah na Hrvaškem
13.00 – 13.30 Milica Sevkušić (Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti): Življenje standardov v specialnih knjižnicah v Srbiji
13.30 – 14.00 dr. Ines Vodopivec (Univerzitetna knjižnica Nove univerze): Ustanovitev Univerzitetne knjižnice Nove univerze
14.00 – 14.30 Viljem Leban (Univerzitetna knjižnica Univerze na Primorskem): Uporaba standardov pri načrtovanju knjižnice

Dvorana A+B

14.45 – 16.15 Simona Resman (Mestna knjižnica Ljubljana) moderatorka okrogle mize: Nova strokovna priporočila: razvojni izziv za splošne knjižnice
16.15 – 16.30 Zaključek posvetovanja in napoved Kongresa 2019

 

Organizatorji si pridružujejo pravico do sprememb v programu. Na dogodku bo potekalo snemanje in fotografiranje.