Digitalna, medijska in informacijska pismenost v specialnih knjižnicah

26. maj 2022 v Ljubljani

Vabimo vas na ​Dan specialnih knjižnic 2022, ki bo potekal 26. maja 2022 v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani.

Dogodek organizira Sekcija za specialne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije.

Program

9.00–9.30 Registracija
9.30–9.40 Pozdravni nagovori
9.40–10.20  dr. Dejana Golenko,  Pravna fakultete na Reki, predsednica Sekcije za specialne in visokošolske knjižnice pri HKD, Hrvaška: Programi informacijskog opismenjavanja u području prava: prošlost, sadašnjost i budućnost: studija slučaja na Pravnom fakultetu u Rijeci posnetek predavanja  več 
10.20–11.00 dr. Dan Podjed, Inštitut za slovensko narodopisje, ZRC SAZU: Pomen analognih vsebin v času digitalne preobrazbe posnetek predavanje   več...
11.00–11.30 Odmor
11.30–12.10 dr. Andrej Flogie, FNM UMB, MIZŠ:   Vpliv umetne inteligence na sodobno družbo posnetek predavanja več...
12.10–12.50 Lenart J. Kučić, Disenz: Nova okolja – isto poslanstvo posnetek predavanja več...
12.50–13.50  Okrogla miza z avtorji
moderatorka okrogle mize: Nataša Ciber, Narodna galerija posnetek okrogle mize

Posnetek dogodka

Dogodek smo posneli za vas. Vabimo vas k ogledu.

Prilagoditev delovanja specialnih knjižnic v času pandemije se je pokazala predvsem v prevladujočem trendu uporabe IKT. Spremenjene družbene okoliščine in vse večja potreba po digitalizaciji s ciljem zadovoljiti potrebe uporabnikov so pripeljale do potrebe po kompetentnih informacijsko pismenih specialnih knjižničarjev.

V interakciji uporabnik-specialni knjižničar nudenje storitev posredovanja ni več dovolj; vsebine je potrebno kompetentno sprejemati, ustvarjati in posredovati ter se ob tem zavedati posledic svojih aktivnosti. Za omenjeno je potrebno imeti znanje, razumevanje in veščine, ki pri ustrezni uporabi digitalnih orodij, aplikacij in storitev gradijo nova znanja in oblikujejo svoj medijski izraz v komunikaciji z drugimi deležniki v digitalnem okolju.

Specialne knjižnice v Sloveniji so običajno odvisne od enega zaposlenega, ki mora vzdrževati zdravo razmerje med tradicijo in inovacijo ter delovati kot povezovalni element med knjižnično zbirko in uporabnikom. Kako v to vlogo poseže nivo informacijske, digitalne in medijske pismenosti samega knjižničarja, je težko merljivo, a hkrati ključno za učinkovito delo. 

V zadnjih letih smo priča različnim spremembam – predvsem na področju komuniciranja z uporabniki. Specialne knjižnice so pri nudenju gradiv in storitev, sploh e-virov, zavzele bolj proaktivni pristop do uporabnikov. Tako z diseminacijo informacij kot z izobraževanjem.


A pojavi se dilema, katere medije uporabiti, kateri kanali bodo dosegli naše uporabnike in katere informacije so ključne za posredovanje. Vse to terja določene drže, veščine in znanje za delo specialnih knjižnic in knjižničarjev v aktualnem medijskem prostoru.


Vsemu naštetemu bomo na Dnevu specialnih knjižnic posvetili čas in se srečali s predavatelji, ki odlično poznajo spremenjene razmere v družbi in obnašanje/zahteve, ki jih je prineslo aktualno stanje družbe. Srečanje bo ponudilo ideje za učinkovitejše delovanje ter prostor za razpravo in delitev izkušenj.  

Lokacija upravna stavba Slovenskega etnografskega muzeja,
                 konferenčna dvorana (Metelkova ul. 2, Ljubljana)
 
Kotizacija: ​brezplačno za člane področnih društev, 25 EUR za nečlane

Kontaktne osebe:
Barbara Kavčič, T: ​01 400 7963 ; E: 


Accessibility