Kalan

Natečaj za nagrade Kalanovega sklada

Upravni odbor Kalanovega sklada pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije razpisuje na osnovi veljavnega pravilnika Kalanovega sklada NATEČAJ ZA NAGRADE KALANOVEGA SKLADA.

Nagrade Kalanovega sklada prejmejo avtorji za tista strokovna in znanstvena objavljena dela, ki pomembno prispevajo k oblikovanju bibliotekarske in informacijske znanosti. Za nagrade Kalanovega sklada lahko kandidirajo v obdobju med 15. 7. 2021 in 15. 7. 2023 objavljena dela:

  • Samostojna strokovna ali znanstvena dela in prispevki, ki so bili objavljeni v slovenskem ali tujem strokovnem oz. znanstvenem tisku ter bodo obravnavala temo: Knjižnice v spreminjajoči se digitalni družbi.

    V zadnjih letih smo priča različnim svetovnim krizam ter vedno večjemu razvoju in vplivu digitalnega na družbo. Do neke mere je posledica tega dogajanja tudi (delna) transformacija delovanja knjižnic, predvsem v digitalnem okolju. Trenutna situacija je v temelju zamajala osnovno poslanstvo in vlogo knjižnic v smislu zbiranja in posredovanja informacij, gradiva in znanja svojim uporabnikom.

    Bibliotekarska stroka potrebuje tako teoretski uvid v vlogo, mesto in načine delovanja različnih tipov knjižnic v spreminjajoči se digitalni družbi kot tudi refleksiven odziv na določene prakse, ki se že izvajajo. Nekatera izmed področij, ki bi lahko bila deležna raziskovalne in strokovne pozornosti, so: proaktivno delovanje knjižnic, odprta znanost in publiciranje, vloga knjižnic v družbi in zakonodajna ureditev njihovega delovanja, vpliv knjižnic na okolje in kvalitativni kazalniki tega vpliva.

  • Druga samostojna strokovna ali znanstvena dela in prispevki, ki so bili objavljeni v slovenskem ali tujem strokovnem oz. znanstvenem tisku.

Strokovna in znanstvena dela, objavljena v Sloveniji ali v tujini, ki kandidirajo za nagrado Kalanovega sklada, lahko Upravnemu odboru Kalanovega sklada predložijo posamezna bibliotekarska društva, njihovi člani ali člani Upravnega ali Strokovnega odbora Zveze, lahko pa jih predlagajo tudi člani Upravnega odbora Kalanovega sklada sami.

Predlagatelj mora predložiti Upravnemu odboru Kalanovega sklada predlagano strokovno ali znanstveno delo s kratko obrazložitvijo predloga.

Predlogi za nagrade Kalanovega sklada morajo biti predloženi Upravnemu odboru Kalanovega sklada najkasneje do 1. avgusta 2023.

Predloge za nagrade morajo predlagatelji predložiti pisno na naslov:

Kalanov sklad
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Turjaška 1, 1000 Ljubljana

Upravni odbor Kalanovega sklada si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če predložena dela po njegovi presoji ne ustrezajo razpisanim pogojem.

Upravni odbor Kalanovega sklada
za Matej Jazbinšek

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Accessibility