{"container_class":"u-dropdown-icon u-menu u-menu-dropdown u-offcanvas u-offcanvas-shift u-menu-1","menu_class":"u-nav u-unstyled u-nav-1","item_class":"u-nav-item","link_class":"u-active-palette-3-base u-border-active-palette-1-base u-border-hover-palette-1-light-1 u-button-style u-hover-palette-3-light-3 u-nav-link u-palette-3-base u-text-active-black u-text-hover-black","link_style":"padding: 15px 12px;","submenu_class":"u-h-spacing-13 u-nav u-unstyled u-v-spacing-11 u-nav-2","submenu_item_class":"u-nav-item","submenu_link_class":"u-active-palette-3-light-2 u-button-style u-hover-palette-3-light-1 u-nav-link u-palette-3-light-2","submenu_link_style":"","r_menu_class":"u-align-center u-nav u-popupmenu-items u-unstyled u-nav-8","r_item_class":"u-nav-item","r_link_class":"u-button-style u-nav-link","r_link_style":"","r_submenu_class":"u-h-spacing-13 u-nav u-unstyled u-v-spacing-11 u-nav-9","r_submenu_item_class":"u-nav-item","r_submenu_link_class":"u-button-style u-nav-link","r_submenu_link_style":"","theme_location":"primary-navigation-1","menuInfo":{"id":"primary-navigation-1","name":"Primary Navigation"},"is_mega_menu":false,"mega_menu":{}}

Posveto​vanje sekcij ZBDS 2023 

Proaktivno delovanje knjižnic (2):
uspehi, izkušnje in dileme v praksi

2 0. - 22. september 2023, IZUM, Maribor

Na Kongresu ZBDS 2022 smo obravnavali predvsem teoretične vidike proaktivnega delovanja, zato želimo na Posvetovanju sekcij ZBDS, ki se bo prihodnje leto v hibridni obliki odvijalo v Mariboru, osvetliti proaktivnost v knjižnicah še z drugačnega, izkustvenega vid​ika – z obravnavo najboljših primerov udejanjanja proaktivnega delovanja knjižnic v praksi.

Zanima nas, kako ste se v različnih vrstah knjižnic odzivali na številne mikro in makro pojave, ki spreminjajo družbo, potrebe uporabnikov in pričakovanja skupnosti, v katerih delujete, pa tudi kolektiva samega. Ste jih v knjižnici zaznali? Na kakšen način ste jih spremljali? Kakšne spremembe, ki bi utegnile vplivati na delovanje vaših knjižnic, lahko še pričakujete v prihodnje? Ste proaktivni zavestno ali je to del vašega vsakdana? Od kod črpate ideje? Kako ste krepili proaktivnost svojega kolektiva? Delujete v skladu s pričakovanimi spremembami ali jih ustvarjate v svojem okolju? Na katerih področjih ste se v zadnjem času izkazali z izrazito prodornostjo in aktivnostjo? Kaj ste spodbudili in kaj ste ali niste, s tem dosegli? Ste skušali izboljšati svojo vpetost v okolje, vplivati na demokracijo in spodbujali aktivno državljanstvo, uravnavati digitalno preobrazbo družbe, blažiti negativne posledice sprememb v medijski krajini ali morda kaj drugega? Kako ste ob tem merili svoj vpliv oz. ugotavljali učinke svojega delovanja? Ste pričakovane spremembe vključili v svoje strateške načrte? Poznate »recept« za storitev, proces ali organizacijo, ki se je izkazal kot učinkovit in ste ga pripravljeni deliti z drugimi? Skupaj smo lahko namreč močnejši in gradimo boljši jutri – za vse.   

Na Posvetovanju pričakujemo vaše izkušnje, odgovore, konstruktivne pogovore in poglede z drugih zornih kotov, zato vas vabimo, da še v tem mesecu sprejmete pomembno odločitev za prihodnje leto: aktivno sodelovanje na Posvetovanju sekcij ZBDS 2023! 

Delite svoje izkušnje z nami! Z zanimanjem bomo prisluhnili vašim uspehom in/ali zagatam pri udejanjanju proaktivnosti v praksi.     

Navodila avtorjem

Programski odbor

 Barbara Kavčič, Luana Malec, Ines Grlj, Mateja Lesar, Luka Oprešnik, 
Matjaž Stibilj, Lavra Tinta, Andreja Urbanec, Saša Vidmar

Accessibility