Posveto​vanje sekcij ZBDS 2023 

Proaktivno delovanje knjižnic (2):
uspehi, izkušnje in dileme v praksi

20 . - 22. september 2023, 
IZUM, Maribor + v spletnem okolju

Posvetovanje sekcij ZBDS je potekalo med 20. in 22. septembrom 2023
v prostorih IZUM in v SPLETNEM okolju.

Posvetovanje podpirajo

Dogodek organizirajo Sekcije Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. 
Vsi udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi.
Dogodek bo sneman.

PROGRAM

Kotizacija

IZUM en dan dva dni celoten
dogodek
član področnega društva 100 € 180 € 250 €
član področnega društva (študent, upokojenec) 60 € 120 € 180 €
nečlan, zgodnja prijava (do 31. avgusta) 160 € 300 € 400 €
nečlan,  prijave po 1. septembru 190 € 350 € 450 €
SPLETNO OKOLJE en dan dva dni celoten dogodek
član področnega društva 30 € 50 € 70 €
nečlan 50 € 80 € 100 €

Plačila kotizacije je oproščen en avtor prispevka.

Vprašanja?

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

Prijava

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

* Plačila kotizacije je oproščen en avtor prispevka.

Program

.pdf

20. september 2023

8.30–9.30 REGISTRACIJA
9.30–10.00 Otvoritev in uvodni nagovori
10.00​–11.30
VPETOST KNJIŽNIC V OKOLJE IN NJIHOVA (NE)SAMOUMEVNOST
Moderira: Mira Petrovič
Giuseppe Vitiello , E BLIDA:
 Recommendation on Library Legislation and Policy in Europe

Monika Jeglič, Mestna knjižnica Ljubljana: Uspešno pridobivanje donacij v knjižnici
Tomaž Ulčakar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta:  Trženje novih storitev v visokošolski knjižnici
mag. Barbara Kalan, Gorenjski muzej: Muzejske zgodbe v knjižnicah 

11.30​–12.00 ODMOR
12.00​–13.30 
Moderira: Elizabeta Purger
mag. Miro Pušnik
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani : Okolje odprte znanosti
SPONZOR: Eva Czegledi, CLARIVATE: News from Clarivate – synergies among Clarivate research solutions, ProQuest aggregated content and Ex Libris library software (predavanje bo v angleškem jeziku)
mag. Dunja Legat
, Univerzitetna knjižnica Maribor; mag.  Miro Pušnik, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani: ​Slovenski knjižničarji podpiramo odprto znanost
13.30–15.00 KOSILO
15.00​–16.00 
Moderira: Luka Oprešnik
Tanja Gregorič
, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management: Univerza na Primorskem – združitev in selitev visokošolskih knjižnic v enotno univerzitetno knjižnico
Matic Bradač, Mojca Ogrin, Jure Brešar, Martina Petan, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta: Specializirane storitve Centralne ekonomske knjižnice za raziskovalce: odprta znanost, bibliometrične analize in e-viri
Katja Pinter Željko, Ljudska knjižnica Metlika: Pomembnost knjižnice v lokalnem okolju 
16.00​–17.15 
OKROGLA MIZA Knjižnica - zelena - trajnostna 
Urška Lobnikar Paunović, Marinka Vnuk, mag. Ana Zdravje, Saša Vidmar, moderira Marijana Korotaj
17.15​–18.00 
PREDSTAVITEV in OGLED super računalnika
19.00– DRUŽENJE S KULTURNIM PROGRAMOM

21. september 2023

8.30–9.00 REGISTRACIJA
9.00–9.30
Plenarno predavanje dobitnice Čopove diplome: Marina Hrs: Simbolna govorica pravljic

9.30​–11.30
KNJIŽNICE, DEMOKRACIJA IN AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO
Moderira: Luana Malec
Matjaž Gruden, Direktorat za demokratično participacijo Sveta Evrope: Aktivno državljanstvo in knjižnice
Brigita Lavrič, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto: SOS knjižnica
Nataša Kokošinek, Občinska knjižnica Jesenice: Preučevanje kulturne dediščine v lokalni skupnosti
Saša Vidmar, Goriška knjižnica
Reci NE - nevednosti!
Sandra Grajfoner, Neža Podjavoršek, Univerzitetna knjižnica Maribor: Nočna mora knjižnic: pred vrati je inventura!
11.30​–12.00 ODMOR
12.00​–13.30 
Dvorana 1: OKROGLA MIZA Soba pobega
Nenad Arizanović, Katja Brezovnik, Maja Vavtar, Ana Kosič, moderira Matjaž Stibilj
12.00​–13.30  Dvorana 2: ​OKROGLA MIZA Družbeni mediji v službi knjižnic
Katarina Jesih Šterbenc,  Maja Šefman, Tajda Cvetič Mlakar, Boštjan Batič, moderira Saša Vidmar 
13.30–14.50 KOSILO

14.50​–16.50 
Dvorana 1: Proaktivnost za male
Moderira: Lavra Tinta
Andreja Urbanec, OŠ Orehek Kranj: Merkator ni najboljši sosed. Najboljši sosed je knjižničarka.
mag. Mateja Drnovšek Zvonar, Osnovna šola Polje: Z branjem nad težave v šoli
Irma Krečič Slejko, Osnovna šola Dobravlje: Ure knjižnično informacijskih znanj (KIZ) kot vez med učenci in knjigami
Karmen Kreže, Medobčinska splošna knjižnica Žalec: Proaktivni »Maraton domoznanstva«
Dragana Laketić, Slovenska študijska knjižnica/Slowenische Studienbibliothek: Beri z Mišo – Leis mit Miša
Leonida BabičOsnovna šola Starše: Naj branje ne pozna meja
RAZPRAVA  

14.50​–16.50 
Dvorana 2: Proaktivnost za velike
Moderira: Srečko Maček
Ana Peklenik,  Andragoški center Slovenije: Motivacijska vloga Knjižnice Andragoškega centra Slovenije v izobraževanju odraslih
Petra Jarkovič, Valvasorjeva knjižnica Krško - Posavska potujoča knjižnica: Obiski potujočih knjižnic kot dodaten doprinos za starostnike v domovih starejših občanov
Darja Peperko Golob, Anja Rebolj, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto: Starejši kot soustvarjalci in uporabniki spletnih domoznanskih zbirk ter storitev v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto
Manca Štefe, Mestna knjižnica Kranj: Projekt Knjižnice čustev
Urška Šoštar, Valvasorjeva knjižnica Krško: Odškrniti ali široko odpreti vrata? Kapucinska knjižnica Krško med ohranjanjem in promocijo
RAZPRAVA  
16.50​–17.00 
ODMOR
17.00​–18.30 
Dvorana 1: ​OKROGLA MIZA Proaktivne knjižnice v vzgoji in izobraževanju
Branka Lah, Nataša Markič, Damijana Medved, Tina Mlakar, Tatjana Vučko, Barbara Tušek,  Petra Žunko, moderira Andreja Urbanec  
17.00​–18.30 Dvorana 2: ​​OKROGLA MIZA Prihajajoči trendi
Nina Ambrož, Tamara Hozjan, ​Barbara Kavčič, Špela Plestenjak, Maja Šefman, dr. Marko Samec, Matjaž Stibilj, moderira Ines Grlj
19.30– VEČERJA in DRUŽENJE

22. september 2023

8.30–9.00 REGISTRACIJA
9.00–9.30
Plenarno predavanje dobitnice Čopove diplome:  Violetta Bottazzo:  Vpliv personalnih kompetenc na delo v specialni knjižnici

9.30​–11.00 
KNJIŽNICE IN DIGITALNA PREOBRAZBA DRUŽBE
Moderira: Rok Dežman
Stephen Wyber, Knowledge Rights 21 Management Committee: ​Proactivity in libraries (predavanje bo v angleškem jeziku)
mag. Zdenka Kamenšek, Institut informacijskih znanosti, Maribor: Delo v knjižnici na klik – analiza dnevniških datotek kot podpora pri razvoju programske opreme in izboljšanju uporabniške izkušnje
mag. Gregor Ilaš, Slovenski etnografski muzej, knjižnica: Kam z ostanki Covidnih digitatov
Barbara Bizilj, Mateja Švajncer, mag. Petra Vide Ogrin,  Biblioteka SAZU: Prek zamene do celovite distribucije lastne izdajateljske dejavnosti Slovenske akademije znanosti in umetnosti
RAZPRAVA  

11.00​–11.30 ODMOR
11.30​​–12.00 
dr. ​Simona Šinko, Mestna knjižnica Ljubljana: Uporaba modela kompetenc v splošni knjižnici: primer Mestne knjižnice Ljubljana 
12.00​​–13.00 
OKROGLA MIZA ​Etični kodeks slovenskih bibliotekarjev
Špela Velikonja, mag. Marijan Špoljar, Ivan Kanič
13.00–14.00 
Zaključek posvetovanja s povzetki in napovedjo Kongresa 2024 

Prezentacije in posnetki

1. dan

Uvodni nagovori (posnetek)
Giuseppe Vitiello, 
EBLIDA: Recommendation on Library Legislation and Policy in Europe (prezentacija) (posnetek)
Monika JegličMestna knjižnica Ljubljana: Uspešno pridobivanje donacij v knjižnici (prezentacija) (posnetek)
Tomaž Ulčakar,   Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta: Trženje novih storitev v visokošolski knjižnici (prezentacija) (posnetek)
mag. Barbara KalanGorenjski muzej: Muzejske zgodbe v knjižnicah (prezentacija) (posnetek)
mag. Miro Pušnik, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani: Okolje odprte znanosti​ (prezentacija) (posnetek)
SPONZOR: Eva Czegledi, CLARIVATE: News from Clarivate – synergies among Clarivate research solutions, ProQuest aggregated content and Ex Libris library software (prezentacija) (posnetek)
mag. Dunja LegatUniverzitetna knjižnica Maribor; mag. Miro Pušnik​, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani: ​Slovenski knjižničarji podpiramo odprto znanost (prezentacija) (posnetek)
Tanja Gregorič: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management: Univerza na Primorskem – združitev in selitev visokošolskih knjižnic v enotno univerzitetno knjižnico (posnetek)
Matic Bradač, Mojca Ogrin, Jure Brešar, Martina PetanUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta: Specializirane storitve Centralne ekonomske knjižnice za raziskovalce: odprta znanost, bibliometrične analize in e-viri (prezentacija) (posnetek)
Katja Pinter Željko,  Ljudska knjižnica Metlika: Pomembnost knjižnice v lokalnem okolju (prezentacija) (posnetek)
OKROGLA MIZA Knjižnica - zelena - trajnostna (posnetek)
Dejan Valh, IZUM: HPC Vega: Najzmogljivejši slovenski superračunalnik (posnetek)

2. dan

Marina Hrs, prejemnica Čopove diplome: Simbolna govorica pravljic (prezentacija) (posnetek)
Matjaž GrudenDirektorat za demokratično participacijo Sveta Evrope: Aktivno državljanstvo in knjižnice (posnetek)
Brigita LavričKnjižnica Mirana Jarca Novo mesto: SOS knjižnica (prezentacija) (posnetek)
Nataša KokošinekObčinska knjižnica Jesenice: Preučevanje kulturne dediščine v lokalni skupnosti (prezentacija) (posnetek)
Saša VidmarGoriška knjižnica:  Reci NE - nevednosti! (prezentacija) (posnetek)
Sandra Grajfoner, Neža PodjavoršekUniverzitetna knjižnica Maribor: Nočna mora knjižnic: pred vrati je inventura! (prezentacija) (posnetek)

OKROGLA MIZA Soba pobega (posnetek)
OKROGLA MIZA Družbeni mediji v službi knjižnic (posnetek)

Andreja UrbanecOŠ Orehek Kranj: Merkator ni najboljši sosed. Najboljši sosed je knjižničarka. (prezentacija) (posnetek)
mag. Mateja Drnovšek Zvonar
, Osnovna šola Polje: Z branjem nad težave v šoli (prezentacija) (posnetek)
Irma Krečič SlejkoOsnovna šola Dobravlje: Ure knjižnično informacijskih znanj (KIZ) kot vez med učenci in knjigami (prezentacija) (posnetek)
Karmen Kreže, Medobčinska splošna knjižnica Žalec: Proaktivni »Maraton domoznanstva« (prezentacija) (posnetek)
Dragana LaketićSlovenska študijska knjižnica/Slowenische Studienbibliothek: Beri z Mišo – Leis mit Miša (prezentacija) (posnetek)
Leonida BabičOsnovna šola Starše: Naj branje ne pozna meja (prezentacija) (posnetek)
RAZPRAVA (posnetek)

Ana PeklenikAndragoški center Slovenije: Motivacijska vloga Knjižnice Andragoškega centra Slovenije v izobraževanju odraslih (prezentacija) (posnetek)
Petra JarkovičValvasorjeva knjižnica Krško - Posavska potujoča knjižnica: Obiski potujočih knjižnic kot dodaten doprinos za starostnike v domovih starejših občanov (prezentacija) (posnetek)
Darja Peperko Golob, Anja ReboljKnjižnica Mirana Jarca Novo mesto: Starejši kot soustvarjalci in uporabniki spletnih domoznanskih zbirk ter storitev v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto (prezentacija) (posnetek)
Manca ŠtefeMestna knjižnica Kranj: Projekt Knjižnice čustev (prezentacija) (posnetek)
Urška ŠoštarValvasorjeva knjižnica Krško: Odškrniti ali široko odpreti vrata? Kapucinska knjižnica Krško med ohranjanjem in promocijo (prezentacija) (posnetek)

OKROGLA MIZA Proaktivne knjižnice v vzgoji in izobraževanju (posnetek)
OKROGLA MIZA Prihajajoči trendi (posnetek)

3. dan

Violetta Bottazzo, prejemnica Čopove diplome: ​Vpliv personalnih kompetenc na delo v specialni knjižnici (prezentacija) (posnetek)
Stephen WyberKnowledge Rights 21 Management Committee: ​Proactivity in libraries (prezentacija) (posnetek)
mag. Zdenka KamenšekInstitut informacijskih znanosti, Maribor: Delo v knjižnici na klik – analiza dnevniških datotek kot podpora pri razvoju programske opreme in izboljšanju uporabniške izkušnje (prezentacija) (posnetek)
mag. Gregor IlašSlovenski etnografski muzej, knjižnica: Kam z ostanki Covidnih digitatov (prezentacija) (posnetek)
Barbara Bizilj, Mateja Švajncer, mag. Petra Vide OgrinBiblioteka SAZU: Prek zamene do celovite distribucije lastne izdajateljske dejavnosti Slovenske akademije znanosti in umetnosti (prezentacija) (posnetek)
dr. ​Simona ŠinkoMestna knjižnica Ljubljana: Uporaba modela kompetenc v splošni knjižnici: primer Mestne knjižnice Ljubljana (prezentacija) (posnetek)
OKROGLA MIZA ​Etični kodeks slovenskih bibliotekarjev (posnetek)
Barbara Kavčič, Damjana Vovk, ZBDS: Za konec (prezentacija) (posnetek)

Programski odbor

 Barbara Kavčič, Boštjan Batič, Ines Grlj, Mateja Lesar, Luana Malec, Luka Oprešnik, Mira Petrovič, Neža Podjavoršek, Matjaž Stibilj, Lavra Tinta, Andreja Urbanec, Saša Vidmar

Organizacijski odbor

Boštjan Batič, Barbara Kavčič, Urška Krajnik, Polona Marinšek, Neža Podjavoršek 

Accessibility