Posveto​vanje sekcij ZBDS 2023 

Proaktivno delovanje knjižnic (2):
uspehi, izkušnje in dileme v praksi

20 . - 22. september 2023, 
IZUM, Maribor + v spletnem okolju

Na Kongresu ZBDS 2022 smo obravnavali predvsem teoretične vidike proaktivnega delovanja, zato želimo na Posvetovanju sekcij ZBDS, ki se bo od 20. do 22. septembra 2023 v hibridni obliki odvijalo v Mariboru, osvetliti proaktivnost v knjižnicah še z drugačnega, izkustvenega vid​ika – z obravnavo najboljših primerov udejanjanja proaktivnega delovanja knjižnic v praksi.

Zanima nas, kako ste se v različnih vrstah knjižnic odzivali na številne mikro in makro pojave, ki spreminjajo družbo, potrebe uporabnikov in pričakovanja skupnosti, v katerih delujete, pa tudi kolektiva samega. Ste jih v knjižnici zaznali? Na kakšen način ste jih spremljali? Kakšne spremembe, ki bi utegnile vplivati na delovanje vaših knjižnic, lahko še pričakujete v prihodnje? Ste proaktivni zavestno ali je to del vašega vsakdana? Od kod črpate ideje? Kako ste krepili proaktivnost svojega kolektiva? Delujete v skladu s pričakovanimi spremembami ali jih ustvarjate v svojem okolju? Na katerih področjih ste se v zadnjem času izkazali z izrazito prodornostjo in aktivnostjo? Kaj ste spodbudili in kaj ste ali niste, s tem dosegli? Ste skušali izboljšati svojo vpetost v okolje, vplivati na demokracijo in spodbujali aktivno državljanstvo, uravnavati digitalno preobrazbo družbe, blažiti negativne posledice sprememb v medijski krajini ali morda kaj drugega? Kako ste ob tem merili svoj vpliv oz. ugotavljali učinke svojega delovanja? Ste pričakovane spremembe vključili v svoje strateške načrte? Poznate »recept« za storitev, proces ali organizacijo, ki se je izkazal kot učinkovit in ste ga pripravljeni deliti z drugimi? Skupaj smo lahko namreč močnejši in gradimo boljši jutri – za vse.   

Na Posvetovanju pričakujemo vaše izkušnje, odgovore, konstruktivne pogovore in poglede z drugih zornih kotov. Zato  vas vabimo, da se odločite za aktivno sodelovanje na Posvetovanju sekcij ZBDS 2023! 

Delite svoje izkušnje z nami! Z zanimanjem bomo prisluhnili vašim uspehom in/ali zagatam pri udejanjanju proaktivnosti v praksi.     

Navodila avtorjem

Posvetovanje sekcij ZBDS z naslovom »Proaktivno delovanje knjižnic (2): uspehi, izkušnje in dileme v praksi« bo potekalo v hibridni obliki. Predstavitve prispevkov boste avtorji lahko izvedli v živo, v prostorih IZUM v Mariboru, ali na daljavo, prek videokonferenčnega orodja.

Pomembni napotki:

  • Prispevek prijavite s pomočjo obrazca. Rok za oddajo prispevka je 21. marca 2023.
  • Prijavi dodajte kratek življenjepis avtorja (avtorjev), ki naj vsebuje do 30 besed.
  • Poleg imena in priimka avtorja (avtorjev) prispevka navedite tudi točne podatke o instituciji iz katere prihajate ter e-naslov avtorja (avtorjev).
  • Naslov prispevka naj bo naveden v slovenskem in angleškem jeziku.
  • Izvleček naj obsega od 200 do 300 besed, besedilo je lahko razdeljeno v odstavke. V izvlečku predvsem definirajte problem ali izziv, ki ste ga s proaktivnostjo rešili ali ga želite rešiti, predstavite svojo rešitev in opišite, v čem je (bila) vaša rešitev, storitev, predlog ali organizacija drugačna od drugih. V izvleček ne vključujte informacij, ki jih ne boste predstavili na posvetovanju, prav tako vanj ne sodijo preglednice, slike in grafikoni. 

Izvlečki prispevkov bodo objavljeni v elektronskem zborniku, predstavitve pa bodo dostopne na spletni strani Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. Prispevke lahko avtorji objavijo v kateri od strokovnih publikacij.

Prvi avtor je oproščen plačila kotizacije. V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na .

PRIJAVA prispevekA

Programski odbor

 Barbara Kavčič, Luana Malec, Ines Grlj, Mateja Lesar, Luka Oprešnik, 
Matjaž Stibilj, Lavra Tinta, Andreja Urbanec, Saša Vidmar

Accessibility