Posveto​vanje sekcij ZBDS 2023 

Proaktivno delovanje knjižnic (2):
uspehi, izkušnje in dileme v praksi

20 . - 22. september 2023, 
IZUM, Maribor + v spletnem okolju

Prijava v spletno okolje dogodka

NAVODILA POVEZAVA

Le​tošnje posvetovanje bo na daljavo potekalo z uporabo platforme Zoom Events, lahko pa ga spremljate v prostorih IZUM v Mariboru.

Za spremljanje dogodka na daljavo vas prosimo, da izvedete še dodatno (kratko) registracijo. Lahko jo izvedete po posnetih navodilih ali z uporabniškim računom na Zoom platformi. Uporabniški račun mora biti narejen na isti e-naslov, kot ste se z njim prijavili na posvetovanje. Če uporabniškega računa še nimate, lahko registracijo izvedete tukaj: registracija

Po registraciji s klikom na Join Lobby ste že v preddverju posvetovanja, kjer lahko že pred začetkom dogodka klepetate z drugimi udeleženci, si ogledate sponzorje in si označite sklope predavanj, ki so za vas še posebej zanimivi. Ko se bo posvetovanje začelo, boste iz preddverja vsakič dostopali do tistega sklopa predavanj, ki bo takrat potekal v živo. 

Prosimo vas, da registracijo na posvetovanje opravite čim prej, ob kakršnih koli težavah pa pišete na

Posvetovanje podpirajo

Program in posnetki

.pdf

20. september 2023

8.30–9.30 REGISTRACIJA
9.30–10.00 Otvoritev in uvodni nagovori (posnetek)
10.00​–11.30
VPETOST KNJIŽNIC V OKOLJE IN NJIHOVA (NE)SAMOUMEVNOST
Moderira: Mira Petrovič
Giuseppe Vitiello , E BLIDA:
 Recommendation on Library Legislation and Policy in Europe

Monika Jeglič, Mestna knjižnica Ljubljana: Uspešno pridobivanje donacij v knjižnici
Tomaž Ulčakar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta:  Trženje novih storitev v visokošolski knjižnici
mag. Barbara Kalan, Gorenjski muzej: Muzejske zgodbe v knjižnicah 

11.30​–12.00 ODMOR
12.00​–13.30 
Moderira: Elizabeta Purger
mag. Miro Pušnik
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani : Okolje odprte znanosti
SPONZOR: Eva Czegledi, CLARIVATE: News from Clarivate – synergies among Clarivate research solutions, ProQuest aggregated content and Ex Libris library software (predavanje bo v angleškem jeziku)
mag. Dunja Legat
, Univerzitetna knjižnica Maribor; mag.  Miro Pušnik, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani: ​Slovenski knjižničarji podpiramo odprto znanost
13.30–15.00 KOSILO
15.00​–16.00 
Moderira: Luka Oprešnik
Tanja Gregorič
, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management: Univerza na Primorskem – združitev in selitev visokošolskih knjižnic v enotno univerzitetno knjižnico
Matic Bradač, Mojca Ogrin, Jure Brešar, Martina Petan, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta: Specializirane storitve Centralne ekonomske knjižnice za raziskovalce: odprta znanost, bibliometrične analize in e-viri
Katja Pinter Željko, Ljudska knjižnica Metlika: Pomembnost knjižnice v lokalnem okolju 
16.00​–17.15 
OKROGLA MIZA Knjižnica - zelena - trajnostna 
Urška Lobnikar Paunović, Marinka Vnuk, mag. Ana Zdravje, Saša Vidmar, moderira Marijana Korotaj
17.15​–18.00 
PREDSTAVITEV in OGLED super računalnika (posnetek)
19.00– DRUŽENJE S KULTURNIM PROGRAMOM

Prezentacije

1. dan

Giuseppe Vitiello, EBLIDA: Recommendation on Library Legislation and Policy in Europe (prezentacija)
Monika JegličMestna knjižnica Ljubljana: Uspešno pridobivanje donacij v knjižnici (prezentacija)
Tomaž Ulčakar,   Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta: Trženje novih storitev v visokošolski knjižnici (prezentacija)
mag. Barbara KalanGorenjski muzej: Muzejske zgodbe v knjižnicah (prezentacija)
mag. Miro Pušnik, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani: Okolje odprte znanosti​ (prezentacija)
SPONZOR: Eva Czegledi, CLARIVATE: News from Clarivate – synergies among Clarivate research solutions, ProQuest aggregated content and Ex Libris library software (prezentacija)
mag. Dunja LegatUniverzitetna knjižnica Maribor; mag. Miro Pušnik​, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani: ​Slovenski knjižničarji podpiramo odprto znanost (prezentacija)
Tanja Gregorič: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management: Univerza na Primorskem – združitev in selitev visokošolskih knjižnic v enotno univerzitetno knjižnico
Matic Bradač, Mojca Ogrin, Jure Brešar, Martina PetanUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta: Specializirane storitve Centralne ekonomske knjižnice za raziskovalce: odprta znanost, bibliometrične analize in e-viri (prezentacija)
Katja Pinter Željko,  Ljudska knjižnica Metlika: Pomembnost knjižnice v lokalnem okolju (prezentacija)

Programski odbor

 Barbara Kavčič, Boštjan Batič, Ines Grlj, Mateja Lesar, Luana Malec, Luka Oprešnik, Mira Petrovič, Neža Podjavoršek, Matjaž Stibilj, Lavra Tinta, Andreja Urbanec, Saša Vidmar

Organizacijski odbor

Boštjan Batič, Barbara Kavčič, Urška Krajnik, Polona Marinšek, Neža Podjavoršek 

Accessibility